"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

ENDURE/PREDQUAD

Forskningsprojekt Det övergripande syftet med ENDURE-projektet är att utveckla valida, reliabla och genomförbara mätmetoder för muskelfunktion bland personer med KOL, specifik muskeluthållighet. Inom PREDQUAD avser vi att utveckla referensvärden och valida referensekvationer för olika mått på muskelfunktion såsom muskelstyrka, power (explosivitet) samt uthållighet.

En ofta försummad aspekt av KOL är att sjukdomen är starkt förknippat med muskeldysfunktion, en förändring utanför lungorna som har en betydande inverkan på såväl livskvalitet som överlevnad för den enskilda personen med KOL. Dock, trots sin kliniska samt prognostiska relevans saknas idag strategier för bedömning av muskelfunktion vid KOL. Inom ENDURE & PREDQUAD projekten kommer vi att fastställa validitet, reliabilitet och genomförande av olika strategier för mätning av muskelfunktion vid KOL. Vi avser också att utveckla referensvärden och valida referensekvationer.

Projektansvarig

Andre Nyberg
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 66 39

Projektöversikt

Projektperiod:

2016-01-01 2023-01-01

Finansiering

Externa
Riksförbundet HjärtLung
Strategiska forskningsområdet vård – SFO-V
Hjärtlungfonden
Vetenskapsrådet

Interna
Harald Jeanssons Stiftelse samt Harald och Greta Jeanssons Stiftelse
Erika och Rudolf Gustavssons fond

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för medicinsk och translationell biologi, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

Projektbeskrivning

BAKGRUND

Den kliniska och prognostiska relevansen av muskelfunktion vid KOL motiverar fortsatt forskning om att utveckla metoder och referensekvationer och värden för muskelfunktion vid KOL.  Innan detta kan bli verklighet i klinisk praxis måste viktiga kunskapsluckor fortfarande fyllas, vilket vi tänker svara på inom ENDURE- och PREDQUAD-projekten.

SYFTE

Syftet inom ENDURE projektet är att:

● RO1) fastställa test-retest reliabilitet, validitet samt genomförbarhet av uthållighet i lårmuskulaturen hos patienter med KOL.

● RO2) undersöka sambandet mellan maximal styrka och uthållighet i lårmuskulaturen, funktionella förmåga samt daglig fysisk aktivitet.

 

Syftet inom PREDQUD projektet är att:

● RO3) utveckla prediktiva ekvationer samt referensvärden för olika mått på muskelfunktion

● RO4) validera dessa normalvärden bland personer med KOL.

 

METODER

Vi arbetar med en internationell forskningsallians för att genomföra randomiserade kontrollerade tvärsnittsstudier. Mätning av muskelfunktion kommer innehålla mätning av muskelstyrka, power (explosivitet), samt uthållighet såväl dynamiskt som statiskt.

● RO1 & 2) 60 personer med KOL inkluderas i Sverige, Kanada och Nederländerna

● RO3 & 4) 87 personer med KOL och 158 friska äldre individer inkluderas i Sverige, Kanada och Belgien

 

FÖRVÄNTADE RESULTAT & BETYDELSE

Om vi uppnår syftet med projektet är de förväntade resultaten av ENDURE & PREDQUAD:

● valida, reliabla och genomförbara metoder för att mäta muskelfunktion, specifikt muskeluthållighet bland personer med KOL.  

● valida referensekvationer samt referensvärden för olika mått på muskelfunktion inklusive styrka, power (explosivitet) samt uthållighet.

 

Sammanfattningsvis är målet med ENDURE & PREDQUAD projekten att resultaten av våra projekt kommer kunna leda till bättre diagnostisering och adekvat behandling i hälso- och sjukvården, vilket är av betydelse för livskvalitet och prognos för den individuella patienten. Exempelvis kommer projektet utveckla såväl referensekvationer som referensvärden för muskelfunktion som kommer underlätta implementeringen av mätning av muskelfunktion i klinisk verksamhet.

Umeå Translational Respiratory EXercise group (U-TREX)

Forskargruppen har inriktning på patientnära forskning bland personer med respiratoriska sjukdomar.

Senast uppdaterad: 2023-11-09