"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Fördjupad analys av försämrade betygsresultat i idrott och hälsa

Forskningsprojekt Praktiknära forskning i samverkan mellan universitet och skola

Syftet med projektet är att i samverkan med lärare i idrott och hälsa vid fyra utvalda grundskolor i Umeå kommun, genomföra en fördjupad analys av varför andelen elever som inte når kunskapskraven i ämnet idrott och hälsa har ökat. Vidare syftar projektet till att analysera vad det kan bero på att andelen elever som inte når kunskapskraven skiljer sig åt mellan skolor i kommunen.

Projektansvarig

Magnus Ferry
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 53 09

Projektöversikt

Projektperiod:

2023-05-31 2024-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Lärarhögskolan, Pedagogiska institutionen, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Forskningsområde

Idrottsforskning, Utbildningsvetenskap

Projektbeskrivning

Medverkande skolhuvudmän: Umeå kommun

Om ULF

ULF -utbildning, forskning och lärande - och är en verksamhet ska utveckla och pröva hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning.

Läs mer om ULF

Senast uppdaterad: 2023-12-12