"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Förekomst av kronisk tromboembolisk pulmonell hypertoni (CTEPH) i Sverige – förekomst, klinisk bild och riskfaktorer

Forskningsprojekt Kronisk lungemboli med högt tryck i lilla kretsloppet (CTEPH) efter genomgången akut propp i lungan (LE = lungemboli) är ett allvarligt tillstånd, och har diffusa symptom och missas ofta. Minst två, kanske fyra, procent utvecklar tillståndet efter en akut LE, och andra sjukdomar ökar risken för CTEPH. Det finns livräddande behandling. Vi vill bestämma förekomst av CTEPH efter en akut LE och riskfaktorer för denna utveckling.

Kronisk lungemboli med högt tryck i lilla kretsloppet (CTEPH) efter genomgången akut propp i lungan (LE = lungemboli) är ett allvarligt tillstånd. Minst två procent utvecklar tillståndet efter en akut LE. Vi vill bestämma förekomst av CTEPH efter en akut LE och riskfaktorer för detta. CTEPH är ett gåtfullt tillstånd och befintliga rutiner vid akut LE beaktar ej risken för detta tillstånd. Denna studie kommer att generera ny kunskap om förekomst och predisponerande faktorer, samt initiera ett positivt förändringsarbete med bättre och mer aktiv uppföljning av patienter med en akut LE.

Projektansvarig

Stefan Söderberg
Professor, överläkare
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2017-01-01

Finansiering

ALF medel. Svensk förening för pulmonell hypertoni (SveFPh). Actelion pharmaceuticals.

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Projektbeskrivning

Alla patienter med akut LE 2005 och deras slutenvårdstillfällen under 8 år dessförinnan identifieras. Överlevande tillfrågas om besvär och klassificeras som hög eller låg risk för CTEPH. De med hög risk utreds med EKG, blodprov (NTproBNP) och lungscintigrafi. Om tecken på hjärtbelastning och påverkad lunggenomblödning sker fortsatt utredning eftersom det finns botande behandling. Prediktorer för akut LE och CTEPH samt markörer för rubbad proppupplösning analyseras, och etikprövningsnämnden har godkänt projektet.

CTEPH är i mycket ett gåtfullt tillstånd och befintliga rutiner vid akut LE beaktar ej risken för utveckling av CTEPH. Denna studie kommer att generera ny kunskap om förekomst och predisponerande faktorer, samt initiera ett positivt förändringsarbete med bättre och mer aktiv uppföljning av patienter med en akut LE. Betydelsen för den enskilda patienten kan inte överskattas eftersom livräddande behandling kan sättas in.

Senast uppdaterad: 2019-11-26