"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Formativ bedömning och personligt lärande: en fallstudie om förbättring av matematiska färdigheter för studenter på grundutbildningen

Forskningsprojekt Genom att statistiskt analysera studenternas diagnostiska prov i matematik får vi information om studenternas kunskapsluckor.

För att hantera utmaningen med låga matematikkunskaper bland studenter på Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, genomför vi ett projekt med hjälp av Punktum-medel för att identifiera studenternas kunskapsluckor och utforma digitala stödåtgärder.

Projektansvarig

Lisa Hed
Universitetslektor, forskare
E-post
E-post
Telefon
090-786 52 16

Projektöversikt

Projektperiod:

2022-01-01 2024-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för matematik och matematisk statistik

Forskningsområde

Matematik

Projektbeskrivning

För att hantera utmaningen med låga matematikkunskaper bland studenter på Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, genomför vi ett projekt med hjälp av Punktum-medel för att identifiera studenternas kunskapsluckor och utforma digitala stödåtgärder. Genom att statistiskt analysera studenternas diagnostiska prov i matematik får vi information om studenternas kunskapsluckor. Vi konstruerar sedan självrättande flervalsfrågor som bidrar till en mer formativ bedömning och därigenom förbättrar studenternas inlärning och förståelse av matematik. Vi använder den universitetsrekommenderade lärplattformen Canvas. Projektet fokuserar inledningsvis på kurserna Envariabelanalys 1 (5MA197) och Endimensionell analys 1 (5MA153), men kan utvidgas till fler kurser beroende på resultat och återkoppling.

Senast uppdaterad: 2023-03-07