"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

FoU-samverkan om matematisk problemlösning i skolan

Forskningsprojekt Det övergripande syftet med forsknings- och utvecklingsprojektet är utveckla undervisning som stödjer elevers lärande om och genom matematisk problemlösning. I detta ingår dels att välja och formulera problem som tränar olika förmågor och har specifika matematiska innehåll, och passar/går att anpassa till alla elever, och dels att utveckla metoder för lärare att stötta elever att utveckla sitt eget tänkande i problemlösningsprocessen.

Projektet bedrivs inom det nationella regeringsuppdraget ULF (ulfavtal.se) i samarbete mellan matematiklärare och skolledare i Vännäs kommun och forskare vid Umeå universitet.

Projektledare

Johan Lithner
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 69 08
Torulf Palm
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 71 22

Projektöversikt

Projektperiod:

2020-07-01 2022-06-30

Finansiering

Vännäs kommun

Försöksverksamheten ULF, Lärarhögskolan vid Umeå universitet

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik, Lärarhögskolan, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Forskningsområde

Matematik, Utbildningsvetenskap

Projektbeskrivning

Målsättningar för lärarlaget inkluderar:

 • Att (vidare)utveckla former för samarbete och kollegialt lärande kring utveckling av matematikundervisningen.
 • Att utveckla gemensamma och konkreta sätt att integrera problemlösning i undervisningen, där problemlösning även blir ett medel för att nå andra kunskaper och förmågor i matematik.
 • Att tillsammans skapa en bank av matematikproblem som syftar till att behandla specifikt centralt innehåll och utveckla specifika förmågor

Målsättningar för lärares klassrumspraktik inkluderar:

 • Att utveckla förmågan att välja och utforma problem som engagerar elever som befinner sig på olika nivåer
 • Att utveckla förmågan att stötta elever i deras problemlösning, både genom att hjälpa (utan att ge metoden) och att utmana.
 • Att utveckla förmågan att göra bedömningar i klassrummet för utformning av undervisning, återkoppling och betygsättning.
 • Att utveckla förmåga och trygghet att välja och utforma problem och aktiviteter som syftar till att behandla specifikt centralt innehåll och utveckla specifika förmågor.
 • Att utveckla förmågan att arbeta med problemlösning i stora grupper med stor variation

Målsättningar för elevers lärande inkluderar:

 • Att utveckla problemlösningsförmågan, oavsett tidigare nivå, för att på sikt öka måluppfyllelsen i matematik   
 • Att, i relation till problemlösning, öka motivation och tilltro till sin egen förmåga   
 • Att utveckla både självständighet och samarbetsförmåga i problemlösning

Projektet förväntas resultera i:
- En ökad förståelse för hur olika undervisningsstrategier och -metoder påverkar interaktion i klassrummet samt elevers problemlösningsprocesser och problemlösningsförmåga.
- Vägledande teoretiska principer och praktiska verktyg för undervisning genom problemlösning.

Senast uppdaterad: 2023-12-12