"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Madeleine Ramstedt

Fysikalkemiska egenskaper hos bakteriemembran och membranvesiklar

Forskningsprojekt Bakterier interagerar med sin omgivande miljö genom sin cellvägg eller sina cellmembran. För att bättre förstå dessa interaktioner undersöker vi hur den kemiska sammansättningen påverkar egenskaper och funktioner hos bakteriemembraner.

Detta grundforskningsprojekt består av att kombinera resultat från laboratorieexperiment med resultat från datorsimuleringar av membranstrukturer.

Projektansvarig

Madeleine Ramstedt
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 63 28

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2011-01-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för molekylärbiologi, Kemiska institutionen

Forskningsområde

Infektionsbiologi, Kemi, Materialvetenskap

Projektbeskrivning

Målet med arbetet i detta projekt är att öka kunskapen om hur den kemiska sammansättningen av bakteriella membran påverkar deras funktion och interaktion med omgivningen. Detta kan senare vara en viktig puzzlebit t ex för att kunna skapa material som bakterier har svårare att sätta sig fast. 

Finansiering:

Dethär projektet har bedrivits och bedrivs med stöd av beräkningsresurser vid HPC2N, finansiering från Vetenskapsrådet, Swiss national science foundation och initierades med stöd av ett internationellt närverksprojekt finanserat av STINT.

Projektpartners:

I detta projekt samarbetar vi med internationella kollegor bl a Thereza Soares vid University of São Paulo i Brasilien,  Julien Gautrot at Queen Mary University of Londonoch Stefan Salentinig vid University of Fribourg i Schweiz.

Publikationer på temat:

2014. Outer Membrane Remodeling: The Structural Dynamics of Rough Lipopolysaccharide Chemotypes

2019. Conformational Dynamics and Responsiveness of Weak and Strong Polyelectrolyte Brushes: Atomistic Simulations of PDMAEMA and PMETAC

2021. Antimicrobial Peptide Induced Nanostructural Transformations in Bacteria-Mimetic Vesicles on the Molecular and Colloidal Scale  

 

Senast uppdaterad: 2022-12-05