"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Fysisk aktivitet och stillasittande under arbetstid och fritid och effekter på vår hälsa

Forskningsprojekt Hur ser fördelningen mellan fysisk aktivitet och stillasittande ut på arbetstid och fritid hos olika yrkesgrupper och vad har det för hälsoeffekter? Det är några av frågeställningarna som vi undersöker i det här forskningsprojektet.

Det här projektet syftar till att öka kunskaperna kring hur fysisk aktivitet och stillasittande som utförs i olika miljöer och sammanhang påverkar vår hälsa. Genom analyser av data från accelerometrar som forskningspersoner i SCAPIS Umeå burit på låret vill vi undersöka fysisk aktivitet och stillasittande under arbetstid och fritid hos olika yrkesgrupper och vad det har för samband med olika hälsorelaterade mått, till exempel kroppsmått, minne, självskattad livskvalitet och blodsockeromsättning.

Projektansvarig

Patrik Wennberg
Universitetslektor, specialistutbildad läkare
E-post
E-post
Telefon
090-786 94 50

Projektöversikt

Projektperiod:

2014-01-01 2026-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Externa finansiärer

Forte, Hjärt-Lungfonden, Afa Försäkring, Norrländska hjärtfonden

Projektbeskrivning

Det finns idag god evidens för att fysisk aktivitet medför en minskad risk att insjukna i många av våra stora folksjukdomar. Fysisk aktivitet är dessutom en viktig del vid behandlingen av ett flertal olika sjukdomstillstånd. Den största delen av forskningen inom området har dock handlat om fysisk aktivitet som utförs på fritiden, men hur fysisk aktivitet på arbetet påverkar vår hälsa är däremot inte lika känt. Hur sambanden påverkas av stillasittande beteende är inte heller klarlagt. Det behövs därför mer forskning inom det här området, där man använder tillförlitliga metoder för att mäta fysisk aktivitet och stillasittande.

I det här projektet arbetar vi med data från låraccelerometrar insamlat i ”the Swedish CArdioPulmonary bioImage Study” (SCAPIS), en populationsbaserad tvärsnittsstudie som genomfördes mellan 2013–2018 på sex olika orter i Sverige, bland annat i Umeå. I SCAPIS Umeå bar deltagarna en låraccelerometer, activPAL, dygnet runt under 7 dagar för att mäta stillasittande beteende och fysisk aktivitet. Fördelningen av fysisk aktivitet och stillasittande på arbetstid och fritid hos olika yrkesgrupper kommer studeras i det här projektet. Vidare kommer samband mellan fysisk aktivitet och stillasittande under arbetstid och fritid och olika hälsoutfall, bland annat olika kroppsmått, minnesfunktion, blodsockeromsättning och självskattad livskvalitet, att undersökas, samt huruvida dessa samband påverkas av till exempel kön och ålder.

Ungefär 90 % av deltagarna i SCAPIS har genomfört minst en tidigare undersökning gjord inom Västerbottens hälsoundersökningar (VHU). Genom att arbeta med data från både SCAPIS och VHU kan vi därför även utföra longitudinella analyser, för att ytterligare studera samband mellan bland annat fysisk aktivitet och stillasittande, blodsocker och minnesfunktion.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2023-11-15