"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Gastronomi som en länk mellan den svenska livsmedelsproduktionen och konsumtionen

Forskningsprojekt Projektets belyser hur forskningen i ett nytt forskningsfält, d.v.s. gastronomisk forskning, ser ut och hur det genom sin särart i framtiden kan bidra till livsmedelssektorns utveckling och därmed även till samhället i stort.

Konsumenter idag äter inte bara mat, de vill även njuta när de äter och uppleva hur maten produceras. Professionella inom restaurangsektorn har unika kompetenser vad gäller smaker, råvaror och att kombinera smaker och råvaror och kan därmed omvandla dessa till njutbara måltider för många.

Projektöversikt

Projektperiod:

2018-01-01 2018-12-31

Finansiering

Formas, 1,358 Milj Kr per år

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för kost- och måltidsvetenskap, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Forskningsområde

Kost- och måltidsvetenskap

Projektbeskrivning

Intresset för gastronomi, mat och matlagning har de senaste åren ökat märkbart vilket visas genom otaliga tv-program med framstående kockar och en ny kokbokspublikation varje dag. Kockar har blivit kändisar och ute-ätandet blir allt mer intressant och attraktiv för individer. Restaurangbranschens roll blir allt tydligare när det gäller konsumtion av mat. Det sägs att konsumenter idag inte bara äter mat, de vill även njuta när de äter och uppleva hur maten produceras. Professionella inom restaurangsektorn har unika kompetenser vad gäller smaker, råvaror och att kombinera smaker och råvaror. Skickliga gastronomer kan omvandla råvarorna från bönder och livsmedelsindustrin till njutbara och smakrika måltider och därmed bidra till att bemöta konsumenters önskemål. Detta tydliggör restaurangers dubbla roll i livsmedelskedjan och gör dem till en viktig aktör.

Gastronomi, gastronomisk forskning, högre utbildning och praktiska kulinariska färdigheter har upptäckts av både politiker och forskare som en viktig ingrediens för livsmedelsindustrin när framtida konsumenters krav skall mötas. Detta kan innefatta åtgärder för att öka kunskap om måltider generellt och när olika branscher som turism, lantbrukssektorn, livsmedelsbranschen och besöksnäringen skall sammanföras för att befrukta varandra. Att kombinera gastronomisk kompetens med forskning har visat sig kunna bidra till att sätta en hel nation på den globala gastronomiska kartan med Danmark som exempel. Där har den gastronomiska utvecklingen, samarbeten mellan gastronomer och forskare och den samtida trenden kallad det nya nordiska köket bidragit till en utveckling av bland annat den danska restaurangkartan och av livsmedelsforskningen.

Idag bedrivs det gastronomisk forskning i Sverige vid Örebro universitet och vid Umeå universitet i forskningsämnet/-disciplinen Måltidskunskap. Ämnet är ungt, mångdisciplinärt och det relaterar till den gastronomiska kontexten som ställer krav på att forskare från många discipliner samarbetar kring frågor som berör måltiden. Syftet med detta projekt är att kartlägga den gastronomiska forskningen för att se hur den bidrar till utvecklingen av livsmedelssektorn, men också för att se vilka områden framtida forskningssatsningar behöver fokusera på. I detta projekt är tanken att beskriva gastronomisk forskning för att få en överblick över fältet. Metodmässigt kommer kartläggningen följa de principer för kunskapsöversikter som används inom andra områden och säkerställs genom projektgruppen och dess medlemmars kompetens, erfarenheter och bakgrund.

Projektets betydelse ligger i att visa hur forskningen i ett nytt forskningsfält/-disciplin, dvs gastronomisk forskning, ser ut och hur det genom sin särart i framtiden kan bidra till livsmedelssektorns utveckling och därmed även till samhället i stort.

Senast uppdaterad: 2021-06-09