"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

@geing online- digitala tjänster för meningsfulla sociala aktiviteter bland Botniaregionens äldre

Forskningsprojekt Inom @geing Online - Digitala tjänster för meningsfulla sociala aktiviteter bland Botniaregionens äldre designas, utvecklas och utvärderas en applikation avsedd för pekdator/läsplatta/tablet.

Inom det 3-åriga projektet @geing Online designas, utvecklas och utvärderas en specialanpassad digital lösning med fokus på främjande av meningsfulla sociala aktiviteter bland äldre i Botniaregionen.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2017-09-01 2020-12-31

Finansiering

  • Interreg Botnia Atlantica
  • Regionförbundet Västerbottens län
  • Österbottens förbund
  • Högskolestiftelsen Österbotten

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap, Åldrandeforskning

Projektbeskrivning

Projektet har sin grund i regionala forskningsprojekt i Österbotten och Västerbotten, där evidensbaserade prototyper för digitala innovationer anpassade särskilt för äldre målgrupper har tagits fram. Tidigare samlade projektnätverk och tidigare resultat kring design och utveckling av digitala lösningar, samt för detta planerade projekt specifikt framtagna prototyper, fungerar som viktiga utgångspunkter.

Den planerade digitala lösningen riktar sig till hemmaboende äldre personer i riskzonen för social isolering och ska stödja äldres möjligheter till upprätthållande av sociala nätverk, relationer och aktiviteter.

I design- och utvecklingsarbetet av den innovativa digitala lösningen har de vid projektstarten befintliga evidensbaserade prototyperna vidareutvecklats och testats i samarbete med slutanvändare och intressenter i projektregionen. En open innovation approach med stark brukarmedverkan, så kallad användarcentrerad design, har tillämpats genomgående i projektet från prototyp till färdigutvecklad produkt, för att säkra marknadsunderlag för den planerade digitala lösningen.

 

 

 

Senast uppdaterad: 2024-05-07