"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Globalisering och vardagsliv bland arbetare

Forskningsprojekt I projektet jämförs vardagslivet på arbetsplatsen och privat hos anställda vid ett transnationellt företag med verksamhet i Sverige, Sydamerika och Afrika.

Vi vill i detta forskningsprojekt studera vardagslivet för anställda på fabriker i Sverige, Latinamerika och Afrika. Hur erfar och uppfattar de anställda de globala förändringar som påverkar deras vardagsliv på arbetsplatsen, i den privata sfären och i politiska aktiviteter? Vilka erfarenheter har de av de nationella och lokala kontexter inom vilka de arbetar för samma globala företag? Hur konstruerar de sina identiteter med avseende på genus, etnicitet och klass på dessa specifika platser i det globaliserade sammanhanget?

Projektansvarig

Nora Räthzel
Professor
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

2005-01-01 2007-12-31

Finansiering

Vetenskapsrådet, 2005-2007: 2 980 000 kr

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen

Forskningsområde

Genusvetenskap, Kulturgeografi, Sociologi

Projektbeskrivning

Vi vill i detta forskningsprojekt studera vardagslivet för anställda på fabriker i Sverige, Latinamerika och Afrika. Hur erfar och uppfattar de anställda de globala förändringar som påverkar deras vardagsliv på arbetsplatsen, i den privata sfären och i politiska aktiviteter? Vilka erfarenheter har de av de nationella och lokala kontexter inom vilka de arbetar för samma globala företag? Hur konstruerar de sina identiteter med avseende på genus, etnicitet och klass på dessa specifika platser i det globaliserade sammanhanget?

A longer description can be found in the English version.

Ämnen: sociologi, kulturgeografi, genus
Senast uppdaterad: 2024-04-03