"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Grundläggs ojämlikhet i hälsa tidigare i livet?

Forskningsprojekt Folkhälsopolitik syftar till att nå två huvudmål: dels en bra genomsnittshälsa i befolkningen, dels en jämlik fördelning av hälsan, till exempel mellan olika sociala grupper.

Sjuklighet och dödlighet i hjärt- kärlsjukdom har minskat de senaste decennierna, men hjärt-kärlsjukdom är fortfarande vanligare bland socialt och ekonomiskt mer utsatta grupper i samhället. Projektet använder sig av riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom (som blodtryck, övervikt, blodsocker) som mätts hos medelålders personer inom interventionsprogrammet Västerbottens hälsoundersökning. Informationen kommer att kopplas till registerdata om sociala och ekonomiska omständigheter från uppväxten till medelåldern, genom SIMSAM Lab, ett forskningsprogram som sammanlänkar registerdata från olika källor.

Projektöversikt

Projektperiod:

2015-02-01 2017-01-30

Finansiering

COFAS Marie Curie Fellowship, 2014: 2 725 000 kr

FORTE, 2015-2016: 1 990 000 kr

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för epidemiologi och global hälsa

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Projektbeskrivning

Folkhälsopolitik syftar till att nå de två huvudmålen om en bra genomsnittshälsa i befolkningen, och en jämlik fördelning av hälsan, exempelvis mellan olika sociala grupper.

Vad gäller genomsnittshälsan, så har sjuklighet och dödlighet i hjärt- kärlsjukdom – den främsta orsaken till dödlighet i Sverige - minskat senaste decennierna. Dock så har vi inte sett samma lovande utveckling vad gäller fördelningen i hälsa - hjärt-kärlsjukdom är fortfarande vanligare bland socialt och ekonomiskt mer utsatta grupper i samhället.

Detta kanske inte är så märkligt, eftersom även om mycket är känt om vilka omständigheter som ökar risken för att drabbas av hjärt-kärlsjukdom, så är mycket lite känt om motsvarande bestämningsfaktorer för ojämlikhet i hälsa. Denna kunskap är nödvändig för att samhället ska kunna åtgärda ojämlikhet i hälsa. Utmaningen här är att identifiera vilka faktorer som både ökar risken för ohälsa i sig och ojämlikhet i densamma, eftersom dessa faktorer skulle vara mest lämpligt för samhället att åtgärda.

Det har blivit mer och mer uppenbart att hjärt-kärlsjukdom i vuxen ålder formas åtminstone delvis redan under uppväxten. Dessutom tror man att ojämlikheter i hälsa också grundläggs tidigt. Med detta som bakgrund  syftar detta projekt till att undersöka vilka faktorer som bidrar både till riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom, och till ekonomisk ojämlikhet i riskfaktorerna.

Projektet kommer använda sig av riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom (t.ex. blodtryck, övervikt, blodsocker) som mätts hos medelålders personer inom Västerbottens hälsoundersökning, ett interventionsprogram i länet. Denna information kommer att kopplas till registerdata om sociala och ekonomiska omständigheter från uppväxten upp till medelåldern, genom SIMSAM Lab, ett forskningsprogram som sammanlänkar registerdata från olika källor.

Senast uppdaterad: 2019-11-26