"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Hur kan innovationer inom e-hälsa stärka samhällsbaserade hälsosystem?

Forskningsprojekt En åldrande befolkning med mångfacetterade vårdbehov är en utmaning för hälso- och sjukvårdssystem och kräver flexibla lösningar. Innovationer inom e-hälsa kan förbättra tillgången till personcentrerad vård och stärka samhällsbaserade hälsosystem.

Ett system med så kallade virtuella hälsorum placerade inom olika samhällsstrukturer utnyttjar avancerad teknik för att ge hälso- och sjukvårdstjänster till avlägsna landsbygdsområden. Det övergripande syftet med forskningen är att förstå de omständigheter under vilka innovationer inom e-hälsa kan bidra till att uppnå förbättrad tillgång till vård och stärka samhällsbaserade hälsosystem. Detta projekt fokuserar på innovationer inom e-hälsa för äldre på landsbygden.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2018-01-01 2020-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Arktiskt centrum vid Umeå universitet, Institutionen för epidemiologi och global hälsa

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Externa finansiärer

Forte

Projektbeskrivning

En åldrande befolkning med mångfacetterade vårdbehov är en utmaning för hälso- och sjukvårdssystem och kräver flexibla lösningar. Innovationer inom e-hälsa har potential att förbättra tillgången till personcentrerad vård och stärka samhällsbaserade hälsosystem.

Ett system med så kallade virtuella hälsorum placerade inom olika samhällsstrukturer utnyttjar avancerad teknik för att ge hälso- och sjukvårdstjänster till avlägsna landsbygdsområden. De genomförs genom nya partnerskap mellan kommuner, landsting, samhällsstrukturer och
patienter.

Det övergripande syftet med forskningen är att förstå de omständigheter under vilka innovationer inom e-hälsa kan bidra till att uppnå förbättrad tillgång till vård och stärka samhällsbaserade hälsosystem. Detta projekt fokuserar på innovationer inom e-hälsa för äldre på landsbygden. Vi kommer att studera virtuella hälsorum i södra Lappland och bidra med kunskap om hur sådana innovationer kan förbättra integrationen mellan hälso- och sjukvårdssystemens partners (landsting, kommuner och befolkning), partnerskap mellan systemet och samhället, och tillgången till hälso- och sjukvård.

Vi kommer att genomföra en multipel fallstudie och tillämpa en teoridriven utvärdering genom att:

  1. utveckla en initial orsaksteori som föreslår en förklaring av hur en innovation inom e-hälsa kan förbättra tillgängligheten av vårdtjänster för äldre samt stärka lokala samhällsbaserade hälsosystem,
  2. utvärdera orsaksteorin genom multipla fallstudier,
  3. identifiera kontextförhållanden och mekanismerna som leder till förbättrad tillgång till vård och stärkta samhällsbaserade hälsosystem,
  4. slutligen föreslå en utvecklad orsaksteori som leder till rekommendationer för att vägleda vidare implementering av virtuella hälsorum.


Detta projekt är en del av en pågående samarbete mellan Umeå universitet och Region Västerbotten och representerar möjligheter för action learning och nära samverkan mellan forskare, beslutsfattare och praktiker.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2020-05-18