Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Frida Jonsson

Frida Jonsson

Jag genomför praktiknära folkhälsoforskning och undervisning med fokus på samverkan för samhällsnytta. Detta för att skapa kunskap som kan nå de som behöver och kan använda den.

 

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Forskare vid Institutionen för epidemiologi och global hälsa
Plats
5B, Målpunkt P, Försörjningsvägen 7 B, Norrlands universitetssjukhus Epidemiologi och global hälsa, Umeå Universitet, 90185 Umeå

Jag har en folkhälsovetenskaplig bakgrund som spänner över en rad mer specifika områden så som hälsorelaterad projektledning och utvärdering (BSc), epidemiologi och global hälsa (MSc) samt socialepidemiologi (PhD).

Min forskning fokuserar till stor del på hur tillgången till och upplevelser av vård och omsorg kan förbättras för människor - särskilt ungdomar och äldre - som är marginaliserade och exkluderade, antingen från arbetsmarknad och utbildningssystemen eller genom sin avlägsna bostadsort. I detta avseende studerar och utvärderar jag för tillfället betydelsen av personcentrerade etableringsinsatser för ungdomar som varken studerar eller arbetar (så kallade ''UVAS'' eller "NEETs") samt eHälsoinnovationer för äldre personer som lever och verkar i glesbygd. Mycket av min forskning kretsar således kring komplexa interventioner och dess implementering, något jag gärna undersöker utifrån en teoridriven utvärderingsansats.

Metodologiskt är jag alltså intresserad av och använder både kvalitativa, kvantitativa och 'mixed methods'.

International Journal of Health Policy and Management, Vol. 11, (1) : 39-48
Jonsson, Frida; Carson, Dean B.; Goicolea, Isabel; et al.
Journal of Applied Youth Studies
Jonsson, Frida; Goicolea, Isabel; Hjelte, Jan; et al.
International Journal of Health Policy and Management, Kerman University of Medical Sciences 2022, Vol. 11, (1) : 17-23
Tetui, Moses; Hurtig, Anna-Karin; Jonsson, Frida; et al.
International Journal of Integrated Care, Ubiquity Press 2021, Vol. 21, (2)
Johansson, Erika; Jonsson, Frida; Rapo, Emil; et al.
BMC Public Health, BioMed Central 2021, Vol. 21
Jonsson, Frida; Christianson, Monica; Wiklund, Maria; et al.
Dipping in to the North: living, working and traveling in sparsely populated areas, Singapore: Palgrave Macmillan 2020 : 175-194
Carson, Dean B.; Jonsson, Frida
International Journal for Equity in Health, BioMed Central 2020, Vol. 19, (1)
Jonsson, Frida; Goicolea, Isabel; Christianson, Monica; et al.
Scandinavian Journal of Public Health, Sage Publications 2020, Vol. 48, (8) : 794-800
San Sebastian, Miguel; Edin-Liljegren, Anette; Jonsson, Frida
International Journal for Equity in Health, BioMed Central 2019, Vol. 18
Degerlund Maldi, Kinza; San Sebastian, Miguel; Gustafsson, Per E; et al.
International Journal of Circumpolar Health, Taylor & Francis 2019, Vol. 78
Jonsson, Frida; Goicolea, Isabel; San Sebastian, Miguel
International Journal for Equity in Health, Vol. 16
Jonsson, Frida; Sebastian, Miguel San; Hammarström, Anne; et al.
Scandinavian Journal of Public Health, Sage Publications 2014, Vol. 42, (7) : 581-588
Jonsson, Frida; Hammarström, Anne; Gustafsson, Per E.

Jag undervisar inom folkhälsoområdet i kurser på grund- och avancerad nivå, fokus ligger på hälsofrämjande arbete och sociala teorier. Jag handleder även studenter på masterprogrammet i folkhälsovetenskap och läkarprogrammet.