"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ingenjörsskap i förändring: kunskaps- och identitetsperspektiv på projektarbete i ingenjörsutbildning

Forskningsprojekt I fokus för denna studie står skapandet av ingenjören. Historiskt sett så har professionen haft nära koppling till teknologi men sedan 1990-talet har behovet av generiska kunskaper såsom t.ex. ledarskap och kommunikation vuxit sig allt starkare.

Idag arbetar studenter allt oftare i projektform i högre utbildning. Projektarbetet som studieform skiljer sig dock från den autentiska arbetssituationen för en ingenjör t.ex. genom att projektarbetet har lärandet som huvudfokus. Men vad är det studenterna lär sig genom denna arbetsform – och vad tror de att de ska lära sig? Å ena sidan står projektarbetsformen nära ingenjörens vardag – å andra sidan utmanar den föreställningar om ingenjören som experten då den suddar ut gränserna för vad som räknas som ”rätt svar” på ett problem, vilken kunskap som egentligen är viktig.

Projektansvarig

Maria Berge
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 59 85

Projektöversikt

Projektperiod:

2015-01-01 2017-12-31

Finansiering

VR-UVK, 2015-2017: 6 895 000 kr

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Forskningsområde

Utbildningsvetenskap

Projektbeskrivning

Rent konkret kommer vi följa ingenjörsstudenter och med hjälp av videokamera spela in sekvenser av deras arbete i grupp. Vi ämnar även intervjua studenterna en och en vid ingången och slutet av de olika projektarbetena samt som komplement också genomföra ett antal gruppintervjuer.

Resultaten från studien är viktiga då de kan bidra med ökad kunskap om de utmaningar som ingenjörsstudenter möter i en tid då ingenjörsutbildningen är under förändring. Kunskap om projektarbetsformens potential för lärande och identitetsskapande är viktig för att kunna vidareutveckla högskoleutbildningen för ingenjörer men även för andra utbildningar. Den nya kunskapen kan vidare bli betydelsefull genom att den utmanar föråldrade föreställningar vem ingenjörsstudenten är, vilken kunskap som är viktig och i vilket sammanhang.
Senast uppdaterad: 2018-06-20