Hoppa direkt till innehållet
printicon

Inkluderande och konkurrerande? Gymnasieskolan i skärningspunkten mellan social inkludering och marknadisering

Forskningsprojekt Forskningsprojektets syfte är att bidra med ny kunskap om hur aktörer på kommunal och skolnivå möter krav på social inklusion i en konkurrenssituation, och vilka resultat deras agerande får.

Projektet besvarar några övergripande frågor: Hur resonerar och agerar kommunala tjänstemän, skolledare och gymnasielärare? Hur skolor, lärare, skolledare möter svenska skolans utgångspunkter om inkludering och marknadisering? Hur påverkas lärares arbete, skolkultur, undervisning? Hur ser eleverna på den nya gymnasieskolan? Vilka svar ger en engelsk fallstudie på de ovanstående frågorna och hur utfaller en jämförelse av den med de svenska fallen?

Projektansvarig

Ulf Lundström
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 94 97

Projektöversikt

Projektperiod

2012-11-01 2015-12-31

Finansiering

Vetenskapsrådet

Forskningsämne

Utbildningsvetenskap