"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Intelligent Human-Buildings Interactions Lab: Identifiera, kvantifiera och guida energibesparande beteende på universitetsområdet

Forskningsprojekt Så vitt vi vet så är projektet unikt i ansatsen att med hjälp av laborativa experiment utforska interaktionen mellan energianvändning, energieffektiviserande åtgärder och de boendes beteende på Intelligent Human Buildings Interactions Lab (IHBI).

Interaktionen mellan boendes beteenden och energirenoveringsåtgärder är en komplex och ofta översimplifierad scen, vilket har resulterat i misslyckande för energirenoveringsåtgärder. Framgången för energirenoveringsåtgärder är starkt beroende av systematisk modellering och analys av interaktionsscenario. I rapporten från svenska energimyndigheten betonas betydelsen av interaktioner mellan människor och byggnaders energisystem för att bibehålla lämplig inomhustemperatur utan att leda till behov av överskottsvärme.

Projektansvarig

Weizhuo Lu
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 62 57

Projektöversikt

Projektperiod:

2023-01-01 2025-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Forskningsområde

Byggteknik, Elektroteknik och systemteknik, Energiteknik

Externa finansiärer

Formas

Projektbeskrivning

Det övergripande målet med denna forskning är att utforska interaktionsscenario för att identifiera, kvantifiera och vägleda energibesparande beteenden på universitetsområdet. Forskningen är strukturerad i en sammanlänkad arbetspaket (WPs), och den introducerar en ny möjlighet att använda Intelligent Human-Buildings Interaction Lab för att främja energibesparande beteenden på universitetsområdet. Forskningen riktar sig till studenter som bor i studentlägenheter.

Eftersom Umeå kommun är en universitetsstad förväntas forskningens påverkan vara mycket hög.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2023-06-01