"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Kreativ förstörelse, förstörande förstörelse och regional arbetsmarknadsdynamik

Forskningsprojekt I tider av ekonomisk kris är det lätt att bli fångad av dagsaktuella orosmoment som berör utvecklingen på arbetsmarknaden i olika delar av landet. Men vilka är egentligen de långsiktiga konsekvenserna av kriser för individer, företag och regioner?

Projektet kommer med hjälp av unik svensk longitudinell registerdata, som länkar individer med företag och regioner från 1960-talet fram till idag, att studera vilka faktorer och processer som påverkar när förändringsprocesser resulterar i ’kreativ förstörelse’ respektive ’förstörande förstörelse’. Projektet har därmed för avsikt att fördjupa kunskaperna om vilka individer, företag och regioner som lyckas bäst med att dra nytta av kvalitativ förändring, och under vilka förutsättningar detta sker.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2014-01-01 2016-12-31

Finansiering

FORTE, 2014-2016: 4 730 000 kr

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för geografi, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Forskningsområde

Ekonomisk historia, Kulturgeografi

Projektbeskrivning

I tider av ekonomisk kris är det lätt att bli fångad av dagsaktuella orosmoment som berör utvecklingen på arbetsmarknaden och hur ekonomisk nedgång påverkar olika delar av landet. Man glömmer då ofta bort att kriser i själva verket kan ses som återkommande, och kanske nödvändiga, inslag i den långsiktiga ekonomiska utvecklingen. Men det behövs mer kunskap om hur och under vilka förutsättningar ekonomisk förstörelse blir kreativ och framgångsrik för individer och för regioner, och under vilka förutsättningar de inte blir det.

Projektet kommer med hjälp av unik svensk longitudinell registerdata, som länkar individer med företag och regioner från 1960-talet fram till idag, att studera vilka faktorer och processer som påverkar när förändringsprocesser resulterar i ’kreativ förstörelse’ respektive ’förstörande förstörelse’ för individer och regioner. Projektet har därmed för avsikt att fördjupa kunskaperna om vilka individer, företag och regioner som lyckas bäst med att dra nytta av kvalitativ förändring, och under vilka förutsättningar detta sker. Det valda tidsperspektivet (1960-2010) omfattar en intensiv omstruktureringsperiod då tyngdpunkten i den svenska ekonomin gradvis förskjutits från traditionell industriproduktion till en produktion mer karakteriserad av kunskapsintensiva varor och tjänster.

Eftersom projektet har för avsikt att studera hur kriser i regionala ekonomier (t.ex. omfattande uppsägningar och nedläggningar) utlöser arbetskraftsrörlighet som kan leda till såväl ekonomisk förnyelse som förstörelse kommer vi använda oss av modeller som skattar sannolikheter för övergångar till olika tillstånd på arbetsmarknaden (arbete, pendling, utflytt, arbetslöshet, studier mm) och bildande av nya organisatoriska och regionala resurskombinationer. Projektet kommer därför bidra med viktig kunskap om hur arbetsmarknadsdynamik omformar regioners näringslivssammansättning och därmed också varierande förutsättningar för tillväxt och välfärd.
Senast uppdaterad: 2023-03-29