Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon

Matematikundervisning på gymnasieskolans yrkesprogram

Doktorandprojekt Nationella kartläggningar visar att en stor grupp yrkeselever avslutar sina gymnasiestudier utan att erhålla examen, trots att de fullföljt utbildningen.

Den i särklass största anledningen till att yrkeseleverna inte går ut med en yrkesexamen är att de saknar godkänt betyg i den obligatoriska matematik-kursen (Ma1a). I mitt forskningsprojekt studerar jag vilka aspekter med påverkan på yrkeselevers måluppfyllelse i Ma 1a som identifieras av skolans olika yrkesgrupper och av eleverna själva.

Projektansvarig

Karoline Holmgren
Doktorand, forskarstuderande
E-post
E-post
Telefon
090-786 57 43

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2018-08-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Forskningsområde

Matematik, Pedagogik, Utbildningsvetenskap