"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Matematikundervisning på gymnasieskolans yrkesprogram

Doktorandprojekt Nationella kartläggningar visar att en stor grupp yrkeselever avslutar sina gymnasiestudier utan att erhålla examen, trots att de fullföljt utbildningen.

Den i särklass största anledningen till att yrkeseleverna inte går ut med en yrkesexamen är att de saknar godkänt betyg i den obligatoriska matematik-kursen (Ma1a). I mitt forskningsprojekt studerar jag vilka aspekter med påverkan på yrkeselevers måluppfyllelse i Ma 1a som identifieras av skolans olika yrkesgrupper och av eleverna själva.

Projektansvarig

Karoline Holmgren
Doktorand, forskarstuderande
E-post
E-post
Telefon
090-786 57 43

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2018-08-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Forskningsområde

Matematik, Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Senast uppdaterad: 2020-02-07