"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Media Places

Forskningsprojekt Media Places utforskar hur vardagliga platser förändras genom digitala medier och uttryck, och hur det fysiska och digitala växer samman på olika sätt. Det utgör ett samarbete mellan Umeå universitet, Stanford University och Lunds universitet.

Projektets utgångspunkt är att både teknik och medier tar form av de platser som de förekommer i och av de personer som gör bruk av dem. Inom Media Places studeras även hur humanistisk forskning kan utvecklas genom nya gestaltningsmetoder och uttryckssätt. Genomgående kommer traditionell forskning att blandas med praktiskt arbete och tekniknära utforskande.

Projektansvarig

Stefan Gelfgren
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 50 87

Projektöversikt

Projektperiod:

2011-01-01 2016-12-30

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Humlab

Forskningsområde

Digital humaniora

Projektbeskrivning

Media Places baseras på en gemensam konceptuell och teoretisk hållning som möjliggör tvärdisciplinära samarbeten i att skapa ett kritiskt ramverk rörande "media places". En grundläggande tanke är att sociala, kulturella och spatitiella sfärer ofrånkomligen överlappar varandra och att "plats" ständigt struktureras och produceras av de personer som använder dem (Lefebvre 1974). Samtidigt tycks olika medier omforma platser och skapar abstrakta flöden som är meningsbärande som exempelvis i fallet med palatset i Versailles som ett symboliskt medium (Mukerji 1997)eller användningen av sju 6x9 meter stora skärmar i en geodetisk kupol som visades i den amerikanska utställningen i samband med Världsutställningen i Moskva 1959 (Colomina 2001). Det är även synligt i avancerade visualiseringar av humanistisk forskning (Borgman 2007) och i kritisk och experimentorienterad förståelseskapande av publika platser som komplexa mediaplatser (McCarthy 2001).

Relationen mellan plats, medier och teknologi utgör kärnan i detta forskningsprogram och dessa relationer utforskas genom tre forskningsteman som lyfter fram olika perspektiv som är betydelsefulla för vår förståelse av mediaplatser. Dessa tre teman utgör tillsammans ett större perspektiv och kommer att bidra till förståelsen av "media places" såväl som utvecklingen av digital humaniora mer generellt.

Senast uppdaterad: 2019-09-18