Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 7 maj 2021)

printicon

Mistra Arctic Sustainable Development

Forskningsprojekt MISTRA Arctic Sustainable Development är det första svenska samhällsvetenskapliga och humanistiska arktiska forskningsprogrammet. Programmet studerar hur naturresursfrågor i norra Fennoskandien har förändrats över tid.

MISTRA Arctic Sustainable Development är det första svenska samhällsvetenskapliga och humanistiska arktiska forskningsprogrammet. Programmet studerar hur naturresursfrågor i norra Fennoskandien har förändrats över tid.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2015-04-01 2018-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Samhällsvetenskaplig fakultet, Transportforskningsenheten

Forskningsområde

Historia, Statsvetenskap

Projektbeskrivning

MISTRA Arctic Sustainable Development är det första svenska samhällsvetenskapliga och humanistiska arktiska forskningsprogrammet. Programmet studerar hur naturresursfrågor i norra Fennoskandien har förändrats över tid.