"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

När IT i skolan tar form - En studie av ett avancerat användande av digitala teknologier i svensk gymnasieskola

Forskningsprojekt Syftet är att analysera och jämföra hur digitala praktiker utvecklas i tre svenska gymnasieskolor kända för ett avancerat användande av digitala teknologier. Från ett longitudinellt och multi-nivåperspektiv undersöker projektet hur skolledare, lärare och elever vid varje skolenhet utvecklar olika former av kunskap inom och mellan olika ämnen och nivåer i skolorganisationen.

Fokus är på hur digitala teknologier integreras, utvecklas och förstås i tre svenska gymnasieskolor som är kända för att på ett framgångsrikt sätt använda digitala teknologier i den pedagogiska praktiken. Målet för projektet är att producera en mångsidig och fördjupad forsknings- och evidensbaserad kunskap som kan bidra till förståelse för på de sätt digitala teknologier är del av och bidrar till skolans totala utveckling över tid.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2015-01-01 2018-12-31

Finansiering

Vetenskapsrådet

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Pedagogiska institutionen, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Forskningsområde

Pedagogik
Senast uppdaterad: 2023-02-13