"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Malin Grönborg

Objektiv riskbedömning av handintensivt arbete

Forskningsprojekt Handintensivt arbete kan ge allvarliga besvär i rörelseorganen, främst i handled, armbåge, skuldra och nacke. Det här projektet vill undersöka precisionen av observationsinstrument, såsom hand-activity-level (HAL) och jämföra med objektiva mätmetoder för muskelaktivitet och hand-/armrörelser med elektromyografi och rörelsesensorer. En viktig ingång i projektet är om kvinnor och män belastas och bedöms olika under utförande av handintensivt arbete.

Handintensivt arbete är vanligt förekommande i flera olika branscher, såsom för dagligvaruhandel, montering, styckningsarbete, snickeri, paketering, lokalvård, tandvård, hårvård, samt inom livsmedelsindustri. Det övergripande syftet är att tillsäkra en god riskbedömning av exponering för handintensivt arbete bland kvinnor och män i Sverige. Resultaten kan innebära att HAL bör implementeras och användas i större utsträckning ute på arbetsplatser i Sverige för att bedöma risker med handintensivt arbete.

Projektansvarig

Börje Rehn
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 93 19

Projektöversikt

Projektperiod:

2022-01-01 2024-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Institutionen för strålningsvetenskaper

Externa finansiärer

Afa Försäkring

Projektbeskrivning

Metod

Riskbedömningar har utförts med observationsmetoden HAL, Quick-Exposure-Check (QEC) och Distal Upper Extremity Tool (DUET). Det har även samlats in data avseende påverkande faktorer såsom greppstyrka, antropometri, psykosocial stress och fysisk aktivitetsnivå. Detta skall jämföras med direkta metoder för analys av hand-armrörelser och muskelarbete, mätt samtidigt med rörelsemätare (inertial motion units - IMUs) och elektromyografi (EMG) vilka utgör gold standard. Ett antal ergonomer kommer att bedöma risk med HAL utifrån videofilmer som insamlades när arbetsmomenten utfördes.

Deltagare och genomförande

Totalt har 30 kvinnor och 30 män deltagit i undersökningarna. De har arbetat med 18 olika handintensiva moment, utförda av både en man och en kvinna, vid åtta skilda företag. Insamling av data har skett via fältmätningar av tvärsnittstyp under deltagarnas sedvanliga arbeten vid ett tillfälle.

Betydelse

Det är ur ett hälsopreventivt perspektiv viktigt att få fram säkra och kliniskt användbara mätmetoder, som är validerade mot objektiva mätmetoder, för bedömning av handintensivt arbete. Det är också viktigt att ta reda på om kvinnor och män som utför samma arbetsmoment exponeras för samma belastning och bedöms utifrån detta. Långsiktigt ger projektet verktyg och strategier för att bättre kunna förebygga och följa upp långa arbetsrelaterade sjukdomsfall med besvär i rörelseapparaten.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2023-02-09