"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Börje Rehn

Universitetslektor, leg. sjukgymnast och med i sektionen för arbetshälsa och ergonomi

Vetenskaplig meritering: Docent
Pedagogisk meritering: Meriterad lärare

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering Enhet: Fysioterapi
Plats

Jag forskar och undervisar inom fysioterapi.

Forskningsinriktning

Mitt forskningsområde handlar om belastningsergonomi, hur man skall motverka skador i rörelse- och stödjeorganen från fysiskt påfrestande arbete. Målgrupp för forskningen är främst professionella fordonsförare och har gällt de som kör i svåra terränger såsom skogsmaskinförare och jordbrukare vilka utsätts för vibrationer, mekaniska stötar men också för ihållande och besvärliga arbetsställningar. 

Samverkan

Utvecklar standarder inom arbetsgruppen belastningsergonomi för SIS, som deltagare ifrån Ergonomi och Human Factors Sällskapet i Sverige. Utför kontinuerligt olika granskningsuppdrag såsom för WorkSafeBC (arbetarkompensationsnämnden), British Columbia, Canada. Forskningskommunikation är något jag anser är särskilt viktigt och har bland annat varit skribent för Skandinaviska tidskriften FysioScience och Sjukgymnasten.

Akademi

Är disputerad i yrkes- och miljömedicin vid Umeå universitet. Jag genomförde en post-doc vid Queensland University i Australien. Min påbyggnadsutbildning och magister var inom vårdvetenskap, med inriktning mot rörelseförmåga. 

Klinisk erfarenhet

Jag har jobbat med diverse patientkategorier inom öppen- och slutenvård samt privat, främst med funktionsnedsättningar från ortopediska och neurologiska skador och sjukdomar. Har också sysslat med utbildning i arbets- och förflyttningsteknik samt FoU-verksamhet inom klinik såsom kvalitetsutveckling.

Bioengineering, MDPI 2023, Vol. 10, (7)
Dahlgren, Gunilla; Liv, Per; Öhberg, Fredrik; et al.
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2022, Vol. 19, (24)
Dahlgren, Gunilla; Liv, Per; Öhberg, Fredrik; et al.
Musculoskeletal Science and Practice, Elsevier 2021, Vol. 54
Coppieters, Michel W.; Rehn, Börje; Plinsinga, Melanie L.
International Journal of Forest Engineering, Taylor & Francis 2020, Vol. 31, (3) : 184-191
Stenlund, Tobias; Lundström, Ronnie; Lindroos, Ola; et al.
Spine, Vol. 43, (8) : E482-E487
Stenlund, Tobias; Öhberg, Fredrik; Lundström, Ronnie; et al.
Journal of Physical Education and Sports Management, American Research Institute for Policy Development 2017, Vol. 4, (2) : 38-47
Blomqvist, Sven; Lönnberg, Lisa; Sundelin, Gunnevi; et al.
BMC Health Services Research, BioMed Central 2017, Vol. 17
Lundell, Sara; Tistad, Malin; Rehn, Börje; et al.
European Journal of Physiotherapy, ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD 2017, Vol. 19, (2) : 116-116
Rehn, Börje
Universitetspedagogiska konferensen 2017: undervisning i praktiken – föreläsning, flexibelt eller mitt emellan?, Umeå: Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), Umeå universitet 2017 : 91-91
Rehn, Börje; Hedlund, Mattias; Sandlund, Jonas
Jacobs Journal of Sports Medicine, Vol. 3, (2)
Larsson, Annika; Rehn, Börje; Blomqvist, Sven
Journal of Novel Physiotherapy and Physical Rehabilitation, Vol. 3, (1) : 022-029
Stenlund, Tobias; Öhberg, Fredrik; Lundström, Ronnie; et al.
JARID: Journal of applied research in intellectual disabilities, Hoboken: Wiley-Blackwell 2016, Vol. 29, (1) : 93-98
Sundahl, Lina; Zetterberg, Marie; Wester, Anita; et al.
Respiratory Medicine, Elsevier 2015, Vol. 109, (1) : 11-26
Lundell, Sara; Holmner, Åsa; Rehn, Börje; et al.
Fysioterapi, Stockholm: Fysioterapeuterna 2015, Vol. 1 : 26-32
Rehn, Börje; Blomqvist, Sven
Journal of Electromyography & Kinesiology, Elsevier 2015, Vol. 25, (3) : 548-556
Stenlund, Tobias; Lundström, Ronnie; Häger, Charlotte; et al.
European Journal of Adapted Physical Activity, Vol. 7, (1) : 22-30
Blomqvist, Sven; Wester, Anita; Persson, Elin; et al.
Gait & Posture, Elsevier 2014, Vol. 39, (3) : 904-908
Blomqvist, Sven; Wester, Anita; Rehn, Börje
International Journal of Industrial Ergonomics, Elsevier 2014, Vol. 44, (5) : 732-738
Stenlund, Tobias; Öhberg, Fredrik; Lundström, Ronnie; et al.
Research in Developmental Disabilities, Vol. 34, (1) : 198-206
Blomqvist, Sven; Olsson, Josefine; Wallin, Louise; et al.
Annals of Occupational Hygiene, Oxford Journals 2012, Vol. 56, (1) : 10-17
Milosavljevic, Stephan; Bagheri, Nasser; Vasiljev, Radivoj M; et al.
International Journal of Industrial Ergonomics, Vol. 42, (4) : 392-396
Milosavljevic, Stephan; Mani, Ramakrishnan; Ribeiro, Daniel Cury; et al.
International Society for Gait and Posture Research (ISPGR), Trondheim, June 24 - 28, 2012.
Rehn, Börje; Stenlund, Tobias; Öhberg, Fredrik; et al.
International Journal of Industrial Ergonomics, Elsevier 2011, Vol. 41, (3) : 317-321
Milosavljevic, Stephan; McBride, David I.; Bagheri, Nasser; et al.
Annals of Occupational Hygiene, Vol. 55, (3) : 286-295
Milosavljevic, Stephan; McBride, David I; Bagheri, Nasser; et al.
Applied Ergonomics, Vol. 41, (4) : 530-535
Milosavljevic, Stephan; Bergman, Frida; Rehn, Börje; et al.
Physical Therapy Reviews, Vol. 13, (6) : 427-433
Rehn, Börje; Nilsson, Peter; Norgren, Martin
Advances in Physiotherapy, Taylor & Francis 2007, Vol. 9, (3) : 129-135
Blomqvist, Sven; Rehn, Börje
Scandinavian journal of medicine & science in sports, Vol. 17, (1) : 2-11
Rehn, Börje; Lidström, J; Skoglund, J; et al.
Applied Ergonomics, Vol. 37, (6) : 793-799
Åström, Charlotte; Rehn, Börje; Lundström, Ronnie; et al.
International Journal of Industrial Ergonomics, Vol. 35, (9) : 831-842
Rehn, Börje; Lundström, Ronnie; Nilsson, Leif; et al.
Noise and Vibration Worldwide, Vol. 36, (1) : 13-18
Rehn, Börje; Lundström, Ronny; Nilsson, Tor; et al.
Annals of Occupational Hygiene, Vol. 49, (3) : 267-275
Rehn, Börje; Nilsson, Tohr; Olofsson, Bodil; et al.
BMC Musculoskeletal Disorders, Vol. 5, (1)
Rehn, Börje; Nilsson, Tohr; Järvholm, Bengt
Journal of Sound and Vibration, Vol. 253, (1) : 21-29
Rehn, Börje; Lundström, Ronnie; Nilsson, Tohr; et al.

Forskargrupper

Gruppmedlem

Forskningsprojekt

1 januari 2022 till 31 december 2024
1 januari 2008 till 30 september 2012

Aktiviteter

Jag undervisar främst om människokroppens struktur och funktion. Undervisningen omfattar både teori och praktik. Inom Fysioterapeutprogrammet ansvarar jag för vissa kurser (Fysioterapi - funktionell anatomi och fysiologi, 15 hp och Fysioterapi - arbetsfysiologi, 7.5 hp).

Uppdrag

Har varit aktiv inom medicinska fakulteten vid Umeå universitet som koordinator för forskaraspiranterna och ledamot av grundutbildningsrådet. Har också varit ordförande i programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut- och idrottsprogrammen. Jag genomförde en sabbatical vid Ohio State University i USA.

Pedagogiskt förhållningssätt

Ämnesdidaktik är viktigt för att ge användbara exempel och skapa realistiska situationer för professionsutbildningar, såsom fysioterapeutprogrammet. Uppskattar en mångfald av studenter med olika inlärningsstilar, själv lär jag mig bäst genom att prova och diskutera. Jag söker i mitt lärarskap att använda studerandeaktiva metoder och digitala verktyg för att studenter skall bli medskapande, självständiga och kritiska.