Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 januari 2021)

printicon
Personalbild Börje Rehn

Börje Rehn

Jag jobbar som universitetslektor på Fysioterapeutprogrammet, är också programvägledare för masterprogrammet i fysioterapi och en av tre koordinatorer för Forskaraspiranterna.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering Enhet: Fysioterapi
Plats

Forskningsinriktning

Mitt forskningsområde handlar om belastningsergonomi i lydelsen 'ett hälsosamt och hållbart arbetsliv för att motverka besvär från stödjeorganen'. Den specifika inriktningen behandlar betydelsen av de kroppsliga funktioner som hjälper oss med kroppshållning, ledstabilitet och balans (postural kontroll) och som är viktiga för fysiskt arbete. Målgrupp har varit professionella fordonsförare som kör i svåra terränger såsom skogsmaskinförare och jordbrukare. Forskningen är kvantitativt inriktad och använder tekniska mätmetoder för att beskriva biomekaniska förhållanden samt undersöker vilka resurser som kroppen med dess organsystem har för att bäst hantera dessa. Har utfört kliniska studier av belastningsskador i ryggen liksom laboratoriestudier för att förstå besvär, riskfaktorer och skademekanismer. Jag har också lett projekt som handlar om balansförmåga och fysisk aktivitet för personer med intellektuellt funktionshinder och om posturala reaktioner i sittande. Sammansättningen av forskargrupperna har varit tvärvetenskapliga. Även varit involverad i flera internationella projekt - bland annat i Europa, Oceanien och Japan.

Akademi

Leg. Sjukgymnast 1994, Påbyggnadsutbildning i sjukgymnastik 1995, Magisterutbildning 1999, Medicine doktorsexamen 2004, Postdoc 2005 i Australien, Docent i sjukgymnastik/fysioterapi 2011, Pedagogiskt meriterad lärare 2018.

Klinisk verksamhet

Jag har jobbat med diverse patientkategorier inom öppen- och slutenvård samt privat, främst med funktionshinder från ortopediska och neurologiska skador och sjukdomar. Har också sysslat med FoU-verksamhet.

 

2020
International Journal of Forest Engineering, Taylor & Francis 2020, Vol. 31, (3) : 184-191
Stenlund, Tobias; Lundström, Ronnie; Lindroos, Ola; et al.
2018
Spine, Vol. 43, (8) : E482-E487
Stenlund, Tobias; Öhberg, Fredrik; Lundström, Ronnie; et al.
2017
Journal of Physical Education and Sports Management, American Research Institute for Policy Development 2017, Vol. 4, (2) : 38-47
Blomqvist, Sven; Lönnberg, Lisa; Sundelin, Gunnevi; et al.
2017
BMC Health Services Research, BioMed Central 2017, Vol. 17
Lundell, Sara; Tistad, Malin; Rehn, Börje; et al.
2017
European Journal of Physiotherapy, ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD 2017, Vol. 19, (2) : 116-116
Rehn, Börje
2016
Jacobs Journal of Sports Medicine, Vol. 3, (2)
Larsson, Annika; Rehn, Börje; Blomqvist, Sven
2016
Journal of Novel Physiotherapy and Physical Rehabilitation, Vol. 3, (1) : 022-029
Stenlund, Tobias; Öhberg, Fredrik; Lundström, Ronnie; et al.
2016
JARID: Journal of applied research in intellectual disabilities, Hoboken: Wiley-Blackwell 2016, Vol. 29, (1) : 93-98
Sundahl, Lina; Zetterberg, Marie; Wester, Anita; et al.
2015
Respiratory Medicine, Elsevier 2015, Vol. 109, (1) : 11-26
Lundell, Sara; Holmner, Åsa; Rehn, Börje; et al.
2015
Fysioterapi, Stockholm: Fysioterapeuterna 2015, Vol. 1 : 26-32
Rehn, Börje; Blomqvist, Sven
2015
Journal of Electromyography & Kinesiology, Elsevier 2015, Vol. 25, (3) : 548-556
Stenlund, Tobias; Lundström, Ronnie; Häger, Charlotte; et al.
2014
European Journal of Adapted Physical Activity, Vol. 7, (1) : 22-30
Blomqvist, Sven; Wester, Anita; Persson, Elin; et al.
2014
Gait & Posture, Elsevier 2014, Vol. 39, (3) : 904-908
Blomqvist, Sven; Wester, Anita; Rehn, Börje
2014
International Journal of Industrial Ergonomics, Elsevier 2014, Vol. 44, (5) : 732-738
Stenlund, Tobias; Öhberg, Fredrik; Lundström, Ronnie; et al.
2013
Research in Developmental Disabilities, Vol. 34, (1) : 198-206
Blomqvist, Sven; Olsson, Josefine; Wallin, Louise; et al.
2012
Annals of Occupational Hygiene, Oxford Journals 2012, Vol. 56, (1) : 10-17
Milosavljevic, Stephan; Bagheri, Nasser; Vasiljev, Radivoj M; et al.
2012
International Journal of Industrial Ergonomics, Vol. 42, (4) : 392-396
Milosavljevic, Stephan; Mani, Ramakrishnan; Ribeiro, Daniel Cury; et al.
2012
International Society for Gait and Posture Research (ISPGR), Trondheim, June 24 - 28, 2012.
Rehn, Börje; Stenlund, Tobias; Öhberg, Fredrik; et al.
2011
International Journal of Industrial Ergonomics, Elsevier 2011, Vol. 41, (3) : 317-321
Milosavljevic, Stephan; McBride, David I.; Bagheri, Nasser; et al.
2011
Annals of Occupational Hygiene, Vol. 55, (3) : 286-295
Milosavljevic, Stephan; McBride, David I; Bagheri, Nasser; et al.
2010
Applied Ergonomics, Vol. 41, (4) : 530-535
Milosavljevic, Stephan; Bergman, Frida; Rehn, Börje; et al.
2008
Physical Therapy Reviews, Vol. 13, (6) : 427-433
Rehn, Börje; Nilsson, Peter; Norgren, Martin
2007
Advances in physiotherapy, Vol. 9, (3) : 129-135
Blomqvist, Sven; Rehn, Börje
2007
Scandinavian journal of medicine & science in sports, Vol. 17, (1) : 2-11
Rehn, Börje; Lidström, J; Skoglund, J; et al.
2006
Applied Ergonomics, Vol. 37, (6) : 793-799
Åström, Charlotte; Rehn, Börje; Lundström, Ronnie; et al.
2005
International Journal of Industrial Ergonomics, Vol. 35, (9) : 831-842
Rehn, Börje; Lundström, Ronnie; Nilsson, Leif; et al.
2005
Noise and Vibration Worldwide, Vol. 36, (1) : 13-18
Rehn, Börje; Lundström, Ronny; Nilsson, Tor; et al.
2005
Annals of Occupational Hygiene, Vol. 49, (3) : 267-275
Rehn, Börje; Nilsson, Tohr; Olofsson, Bodil; et al.
2004
BMC Musculoskeletal Disorders, Vol. 5, (1)
Rehn, Börje; Nilsson, Tohr; Järvholm, Bengt
2002
Journal of Sound and Vibration, Vol. 253, (1) : 21-29
Rehn, Börje; Lundström, Ronnie; Nilsson, Tohr; et al.

Forskargrupper

Gruppmedlem

Jag är kursansvarig för kurser på grundnivå och ibland på avancerad nivå. Jag undervisar om människokroppens struktur och funktion samt vetenskaplig metodik. Undervisningen omfattar både teori och praktik. Är också handledare och examinator för projekt på olika nivåer (kandidat, master, doktorand). Jag har undervisat på olika program såsom för företagssjuksköterskor och designstudenter. Jag söker att använda studerandeaktiva metoder och digitala hjälpmedel för att studenter skall bli kritiska och självständiga. Intresse, återkoppling och reflexion är viktiga delar i lärandet (3R - reaktion, repetition och reflexion).