Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Börje Rehn

Börje Rehn

Jag jobbar som universitetslektor på Fysioterapeutprogrammet, där jag också är pedagogiskt ansvarig.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor (tjänstledig) vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering Enhet: Fysioterapi
Plats

Forskningsinriktning

Mitt forskningsområde handlar om belastningsergonomi i lydelsen 'ett hälsosamt och hållbart arbetsliv för att motverka besvär från stödjeorganen'. Den specifika inriktningen behandlar betydelsen av de kroppsliga funktioner som hjälper oss med kroppshållning, ledstabilitet och balans (postural kontroll) och som är viktiga för fysiskt arbete. Målgrupp har varit professionella fordonsförare som kör i svåra terränger såsom skogsmaskinförare och jorbrukare samt personer som utsätts för handintensivt arbete. Forskningen är kvantitativt inriktad och använder tekniska mätmetoder för att beskriva biomekaniska förhållanden samt undersöker vilka resurser som kroppen med dess organsystem har för att bäst hantera dessa. Har utfört kliniska studier av belastningsskador i rygg, nacke och armar liksom laboratoriestudier för att förstå besvär, riskfaktorer och skademekanismer. Jag har också lett projekt som handlar om balansförmåga och fysisk aktivitet för personer med intellektuellt funktionshinder och om posturala reaktioner i sittande. Sammansättningen av forskargrupperna har varit tvärvetenskapliga. Även varit involverad i flera internationella projekt - bland annat i Europa, Oceanien och Japan.

Akademi

Leg. Sjukgymnast 1994, Påbyggnadsutbildning i sjukgymnastik 1995, Magisterutbildning 1999, Medicine doktorsexamen 2004, Postdoc 2005 i Australien, Docent i sjukgymnastik/fysioterapi 2011, Pedagogiskt meriterad lärare 2018, Sabbatical 2022.

Klinisk verksamhet

Jag har jobbat med diverse patientkategorier inom öppen- och slutenvård samt privat, främst med funktionshinder från ortopediska och neurologiska skador och sjukdomar. Har också sysslat med FoU-verksamhet.

 

Musculoskeletal Science and Practice, Elsevier 2021, Vol. 54
Coppieters, Michel W.; Rehn, Börje; Plinsinga, Melanie L.
International Journal of Forest Engineering, Taylor & Francis 2020, Vol. 31, (3) : 184-191
Stenlund, Tobias; Lundström, Ronnie; Lindroos, Ola; et al.
Spine, Vol. 43, (8) : E482-E487
Stenlund, Tobias; Öhberg, Fredrik; Lundström, Ronnie; et al.
Journal of Physical Education and Sports Management, American Research Institute for Policy Development 2017, Vol. 4, (2) : 38-47
Blomqvist, Sven; Lönnberg, Lisa; Sundelin, Gunnevi; et al.
BMC Health Services Research, BioMed Central 2017, Vol. 17
Lundell, Sara; Tistad, Malin; Rehn, Börje; et al.
European Journal of Physiotherapy, ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD 2017, Vol. 19, (2) : 116-116
Rehn, Börje
Universitetspedagogiska konferensen 2017: undervisning i praktiken – föreläsning, flexibelt eller mitt emellan?, Umeå: Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), Umeå universitet 2017 : 91-91
Rehn, Börje; Hedlund, Mattias; Sandlund, Jonas
Jacobs Journal of Sports Medicine, Vol. 3, (2)
Larsson, Annika; Rehn, Börje; Blomqvist, Sven
Journal of Novel Physiotherapy and Physical Rehabilitation, Vol. 3, (1) : 022-029
Stenlund, Tobias; Öhberg, Fredrik; Lundström, Ronnie; et al.
JARID: Journal of applied research in intellectual disabilities, Hoboken: Wiley-Blackwell 2016, Vol. 29, (1) : 93-98
Sundahl, Lina; Zetterberg, Marie; Wester, Anita; et al.
Respiratory Medicine, Elsevier 2015, Vol. 109, (1) : 11-26
Lundell, Sara; Holmner, Åsa; Rehn, Börje; et al.
Fysioterapi, Stockholm: Fysioterapeuterna 2015, Vol. 1 : 26-32
Rehn, Börje; Blomqvist, Sven
Journal of Electromyography & Kinesiology, Elsevier 2015, Vol. 25, (3) : 548-556
Stenlund, Tobias; Lundström, Ronnie; Häger, Charlotte; et al.
European Journal of Adapted Physical Activity, Vol. 7, (1) : 22-30
Blomqvist, Sven; Wester, Anita; Persson, Elin; et al.
Gait & Posture, Elsevier 2014, Vol. 39, (3) : 904-908
Blomqvist, Sven; Wester, Anita; Rehn, Börje
International Journal of Industrial Ergonomics, Elsevier 2014, Vol. 44, (5) : 732-738
Stenlund, Tobias; Öhberg, Fredrik; Lundström, Ronnie; et al.
Research in Developmental Disabilities, Vol. 34, (1) : 198-206
Blomqvist, Sven; Olsson, Josefine; Wallin, Louise; et al.
Annals of Occupational Hygiene, Oxford Journals 2012, Vol. 56, (1) : 10-17
Milosavljevic, Stephan; Bagheri, Nasser; Vasiljev, Radivoj M; et al.
International Journal of Industrial Ergonomics, Vol. 42, (4) : 392-396
Milosavljevic, Stephan; Mani, Ramakrishnan; Ribeiro, Daniel Cury; et al.
International Society for Gait and Posture Research (ISPGR), Trondheim, June 24 - 28, 2012.
Rehn, Börje; Stenlund, Tobias; Öhberg, Fredrik; et al.
International Journal of Industrial Ergonomics, Elsevier 2011, Vol. 41, (3) : 317-321
Milosavljevic, Stephan; McBride, David I.; Bagheri, Nasser; et al.
Annals of Occupational Hygiene, Vol. 55, (3) : 286-295
Milosavljevic, Stephan; McBride, David I; Bagheri, Nasser; et al.
Applied Ergonomics, Vol. 41, (4) : 530-535
Milosavljevic, Stephan; Bergman, Frida; Rehn, Börje; et al.
Physical Therapy Reviews, Vol. 13, (6) : 427-433
Rehn, Börje; Nilsson, Peter; Norgren, Martin
Advances in Physiotherapy, Taylor & Francis 2007, Vol. 9, (3) : 129-135
Blomqvist, Sven; Rehn, Börje
Scandinavian journal of medicine & science in sports, Vol. 17, (1) : 2-11
Rehn, Börje; Lidström, J; Skoglund, J; et al.
Applied Ergonomics, Vol. 37, (6) : 793-799
Åström, Charlotte; Rehn, Börje; Lundström, Ronnie; et al.
International Journal of Industrial Ergonomics, Vol. 35, (9) : 831-842
Rehn, Börje; Lundström, Ronnie; Nilsson, Leif; et al.
Noise and Vibration Worldwide, Vol. 36, (1) : 13-18
Rehn, Börje; Lundström, Ronny; Nilsson, Tor; et al.
Annals of Occupational Hygiene, Vol. 49, (3) : 267-275
Rehn, Börje; Nilsson, Tohr; Olofsson, Bodil; et al.
BMC Musculoskeletal Disorders, Vol. 5, (1)
Rehn, Börje; Nilsson, Tohr; Järvholm, Bengt
Journal of Sound and Vibration, Vol. 253, (1) : 21-29
Rehn, Börje; Lundström, Ronnie; Nilsson, Tohr; et al.

Forskargrupper

Gruppmedlem

Forskningsprojekt

1 januari 2022 till 31 december 2024
1 januari 2008 till 30 september 2012

Jag är kursansvarig för kurser på grundnivå och ibland på avancerad nivå. Jag undervisar om människokroppens struktur och funktion samt vetenskaplig metodik. Undervisningen omfattar både teori och praktik. Är också handledare och examinator för projekt på olika nivåer (kandidat, master, doktorand). Jag har undervisat på olika program såsom för företagssjuksköterskor och designstudenter. Jag söker att använda studerandeaktiva metoder och digitala hjälpmedel för att studenter skall bli kritiska och självständiga. Intresse, återkoppling och reflexion är viktiga delar i lärandet (3R - reaktion, repetition och reflexion).