"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ökad användning av förnyelsebara energibärare i svensk mineralprocessande industri

Forskningsprojekt Kolbränslen har använts länge i mineralprocessande industri, och deras egenskaper och effekter på produktkvalitet är välkända. Biobaserade bränslen som finns tillgängliga medför nya utmaningar med lägre värmevärde, nya och utmanande matningsegenskaper, och annorlunda sammansättning av askbildande grundämnen. Detta projekt riktar sig mot några av de teknologiska flaskhalsar som är förknippade med introduktion av förnybara bränslen i produktion av kalk och cementklinker.

Detta projekt behandlar två huvudområden: 1) Uppbyggnaden av specifik kompetens (Umu, RISE) för att analysera (aktiv) yta av råvaror för de aktuella processerna. 2) En gemensam insats (Umu, LTU) för att utveckla en processsimulerande CFD-modell för schaktugnar, syftande till processoptimering och ökad bränsleflexibilitet. Båda områdena är kopplade till det övergripande målet att öka användningen av förnybara energibärare i svensk mineralindustri.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2021-01-01 2021-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Externa medverkande

Luleå University of Technology, RISE-ETC

Forskningsområde

Energiteknik

Projektet finansieras av Bio4Energy (Umu).

Projektet sker i samarbete med centrum för hållbar produktion av cement och bränd kalk (CHECK).

Senast uppdaterad: 2023-04-13