"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Prevention av ny karies med lactobaciller

Forskningsprojekt Dubbelblind placebokontrollerad RCT. I studien "PRECAL - Prevention av ny karies med lactobaciller" undersöks om probiotiska Lacobacillus reuteri Protectis DSM 17938 som ges barn under 12 månader efter operativ behandling för ECC, kan minska risken för ny karies hos barn 2-5 år.

Karies hos små barn (Early childhood caries, ECC) är en komplex sjukdom med flera biologiska, medicinska, psykologiska, kulturella och livsstilsfaktorer i etiologin. ECC är den vanligaste kroniska infektionssjukdomen hos barn i Sverige. Målet med den här studien är att undersöka effekten av daglig administration av droppar med en probiotisk bakterie på förekomst av ny karies hos barn som behandlats för ECC.

Projektansvarig

Pamela Hasslöf
Bitr universitetslektor, spec utbildad tandläkare (tjänstledig), universitetslektor, specialistutbildad tandläkare (tjänstledig)
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

2017-05-01 2020-06-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för odontologi, Medicinsk fakultet

Forskningsområde

Klinisk medicin, Odontologi

Projektbeskrivning

Den ses som en sjukdom möjlig att förebygga men ofta ses dåliga resultat av preventiva metoder (Tinanoff and Reisine, 2009; Twetman and Dhar, 2015).

Behandling och prevention av ECC vilar på evidens av låg kvalitet och återfall i sjukdomen är vanligt, upp till 40 procent (Graves et al., 2009; Berkowitz et al., 2011). Det finns därför ett behov att förbättra strategierna för att minska utvecklingen av nya kariesangrepp hos barn som behandlats för ECC. Tidigare studier har indikerat att små barn som tidigt exponeras för probiotiska bakterier uppvisar en reduktion av karies i det primära bettet (Näse et al., 2001; Stecksén-Blicks et al., 2009; Stensson et al., 2014; Hedayati-Hajikand et al., 2015; Jørgensen et al., 2016).

Målet med studien är att undersöka effekten av daglig administration av droppar med en probiotisk bakterie på förekomst av ny karies hos barn som behandlats för ECC.

Studien är en dubbelblind placebokontrollerad RCT med två parallella armar. Studien genomförs vid tre specialistkliniker för barntandvård (Umeå, Stockholm och Halmstad).

Förskolebarn i åldern 2-5 år med ECC som planeras få tandbehandling under narkos eller i sedering rekryteras konsekutivt. I testgruppen får barnen 5 droppar med probiotiska Lacobacillus reuteri Protectis DSM 17938 innan sängdags under 12 månader. I kontrollgruppen får barnen samma droppar men utan den probiotiska bakterien. Barnets tänder undersöks efter 6 och 12 månader och förekomst av karies, dentalt plack och tandköttsinflammation registreras.

Studien kommer att ge kunskap om den probiotiska Lacobacillus reuteri Protectis DSM 17938 kan vara ett komplement till fluoridanvändning i kariesprofylaxen till förskolebarn.

Senast uppdaterad: 2019-11-26