"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Processutvärdering med fokus på implementering av det regionala utvecklingsarbetet för att minska stigmatisering av psykisk ohälsa och suicid

Forskningsprojekt Sedan 2018 har Folkhälsomyndigheten regeringens uppdrag att bidra till att minska stigmatiseringen av psykisk ohälsa och suicid.

Målet med utvecklingsarbetet är att ge regionerna bättre förutsättningar för att stärka sitt främjande och förebyggande arbete som i förlängningen ska minska stigmatisering av psykisk ohälsa och suicid.

Projektansvarig

Linda Richter Sundberg
Universitetslektor med förenad klinisk anställning
E-post
E-post
Telefon
090-786 93 70

Projektöversikt

Projektperiod:

2021-01-01 2021-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för epidemiologi och global hälsa

Externa medverkande

Folkhälsomyndigheten

Projektbeskrivning

Läs slutrapporten här

I projektet utvärderas implementeringen av utvecklingsarbetet regionerna. Det övergripande syftet med utvärderingen är att bidra med fördjupad förståelse av implementeringsprocessen av det regionala utvecklingsarbetet för att minska stigmatiseringen av psykisk ohälsa och suicid samt vilka faktorer som förklarar utvecklingsarbetets utfall.

Senast uppdaterad: 2022-02-18