Hoppa direkt till innehållet
printicon

Professionellt lärande genom återkoppling och reflektion

Forskningsprojekt Det huvudsakliga syftet med projektet "Professional Learning Through Feedback and Reflection" är att utveckla möjligheter med ett självbedömningsinstrument för skolledare. Inom ramen för projektet får ledare i olika länder göra en självbedömning som hjälper dem att identifiera sina styrkor och utvecklingsbehov.

Ansvariga forskare: Stephan Gerhard Huber, Professor, Guri Skedsmo, Professor, Pädagogische Hochschule Zug, Switzerland

Projektansvarig

Jonas Höög
Professor emeritus
E-post
E-post
Telefon
090-786 54 53

Projektöversikt

Projektperiod

2014-01-01 2016-12-31

Finansiering

Del av ett EU projekt

Forskningsämne

Pedagogik, Utbildningsvetenskap

Projektbeskrivning

Professional Learning Through Feedback and Reflection (PROFLEC) är ett EU-projekt som har sina rötter i forskning. I den svenska delen ingår två kommuner och ca 130 skolledare.

Det främsta syftet med PROFLEC är att utveckla möjligheter med ett forskningsbaserat självbedömningsinstrument för skolledare i deltagarländerna. Frågeställningarna i online-enkäten handlar om ledares motivation, engagemang, uthållighet, empati, stresskänslighet, utvecklingsbehov, entusiasm, självförtroende osv. Självbedömningen genererar en personlig feedbackrapport som hjälper deltagarna att identifiera sina individuella styrkor och utvecklingsbehov. Professionshandledningen är kopplad dels till feedbackrapporten, dels till valda utvecklingsområden i förskolechefens/rektors verksamhet.

PROFLEC förväntas främja reflektion över det egna ledarskapet och personlig ledarutveckling. PROFLEC förväntas vidare främja deltagarnas utveckling av sin verksamhet inom något av dem valt område. Resultaten och erfarenheterna kommer att presenteras i vetenskapliga internationella och nationella journaler samt i en avslutande bok.