"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Representativ demokrati i Europa

Forskningsprojekt I Projektet Representative Democracy in Europe (RDE) undersöks den representativa demokratins centrala aktörer i EU:s 27 medlemsländer: väljare, politiska partier, parlament och regeringar.

Centralt för den representativa demokratins funktionssätt är folkstyre genom val av politiska representanter till de nationella parlamenten. Centralt är även vem som bildar regering, hur stabila och handlingskraftiga regeringarna är när dessa väl kommer till makten. En annan aspekt som projektet studerar är vilka effekter opinionsläget, sammansättningen i parlament och regering får för den förda ekonomiska politiken.

Projektansvarig

Johan Hellström
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 78 91

Projektöversikt

Projektperiod:

2012-06-01 2019-06-01

Finansiering

Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse (dnr. MMW 2011.0030)

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Samhällsvetenskapliga fakulteten, Statsvetenskapliga institutionen

Forskningsområde

Statsvetenskap

Projektbeskrivning

Detta projekt handlar således om forskning rörande medborgarnas åsikter och av deras politiska företrädare: politiska partier, parlament och regeringar. Genom European Representative Democracy Data Archive (www.erdda.se) har vi tillgång till en datakälla av hög kvalitet, innehållande data om regeringar, parlament och institutioner. Genom att kombinera dessa data med opinions- och väljarundersökningar, samt partiundersökningar, kan vi möjliggöra analyser av centrala forskningsfrågor om den representativa demokratin i Väst- och Östeuropa. Mer specifikt, är följande frågeställningar i fokus: Vilken är de politiska partiernas och regeringarnas roll i opinionsbildningen och i att representera medborgarna? Tar politiska partier hänsyn till väljaropinionen när de formulerar sin politik och är partierna lyhörda för opinionen efter det att dessa kommer i regeringsställning? Vad påverkar regeringars stabilitet och hur utformar vi politiska institutioner (t.ex. valsystem och beslutsregler) för att undvika regeringskriser och politisk instabilitet? Detta projekt kommer att bidra till att skapa en bättre förståelse för hur den representativa demokratin inom Europa fungerar och hur den kan förbättras.

Projektet pågår juni 2012 – juni 2019.

Senast uppdaterad: 2019-09-18