Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Samspelet över tid mellan individuella och kontextuella faktorer gällande stress och välbefinnande bland psykologer och socialsekreterare

Forskningsprojekt Sjukskrivningar längre än 14 dagar orsakade av stress är vanligare bland psykologer och socialsekreterare än i befolkningen i genomsnitt. På grund av ökad risk för framtida ohälsa är det extra allvarligt om sjukskrivningarna inträffar tidigt i karriären.

Syftet med projektet är att undersöka hur individfaktorer och psykosocial arbetsmiljö påverkar psykologers och socionomers hälsa och välbefinnande över tid. Fokus ligger på övergången mellan studentliv och arbetsliv.

Projektansvarig

Ingrid Schéle
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 79 68

Projektöversikt

Projektperiod:

2017-01-01 2021-03-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för psykologi, Samhällsvetenskaplig fakultet

Forskningsområde

Psykologi

Externa finansiärer

Afa Försäkring

Externa finansiärer