Hoppa direkt till innehållet
printicon

Samspelet över tid mellan individuella och kontextuella faktorer gällande stress och välbefinnande bland psykologer och socialsekreterare

Forskningsprojekt Sjukskrivningar längre än 14 dagar orsakade av stress är vanligare bland psykologer och socialsekreterare än i befolkningen i genomsnitt. På grund av ökad risk för framtida ohälsa är det extra allvarligt om sjukskrivningarna inträffar tidigt i karriären.

Syftet med projektet är att undersöka hur individfaktorer och psykosocial arbetsmiljö påverkar psykologers och socialsekreterares hälsa och välbefinnande över tid. Fokus ligger på övergången mellan studentliv och arbetsliv.

Projektöversikt

Projektperiod

2018-01-01 2018-12-31

Finansiering

AFA
2016-140271

Forskningsämne

Psykologi