"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Skador bland barn och äldre i offentlig utomhusmiljö

Forskningsprojekt Vilka skador förkommer bland barn och äldre i offentlig utomhusmiljö? Projektet utforskar orsaker och möjligheterna att förebygga olyckor.

Oavsiktliga skador är ett folkhälsoproblem som orsakar dödlighet, långvarig funktionsnedsättning och lidande runt om i världen så även i Sverige. Barn och äldre är särskilt sårbara för skador på grund av deras fysiska och kognitiva utveckling. Förhållandevis många barn och äldre skadar sig i utomhusmiljö i samband med fysisk aktivitet; lek, sport, gång eller som cyklister. Oavsiktliga skador kan medföra långvarigt lidande och kostsamma konsekvenser för både individen och samhället och är ett prioriterat område att utforska särskilt i kombination med riskmedvetenhet och säkerhetstänkande samt i förhållande till samhällets säkerhetsarbete.

Projektansvarig

Britt-Inger Saveman
Professor emerita
E-post
E-post
Telefon
090-786 92 35

Projektöversikt

Projektperiod:

2011-03-01 2015-03-01

Finansiering

Finansår , 2010, 2011, 2012, 2013

huvudman: , finansiar: MSB, y2010: 600, y2011: 600, y2012: 600, y2013: 600,

huvudman: , finansiar: Umeå kommun, y2010: 100, y2011: 100, y2012: 100, y2013: 100,

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för omvårdnad

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap, Åldrandeforskning

Projektbeskrivning

Avhandlingen innefattar flera olika delstudier.
Skadepanoramat bland barn och äldre kommer att undersökas och beskrivas genom deskriptiv statistik utifrån Norrlands universitetssjukhus skadedatabas, där alla skador som inkommer till akutmottagningen registreras. Mänskliga faktorer, produkter, omgivning och individuella förslag till preventiva strategier i samband med skada i utomhus miljö kommer att analyseras utifrån enkäter och uppföljande intervjuer samt beskrivas med hjälp av innehållsanalys. Riskmedvetenhet och säkerhetstänkande i samband med skador i utomhus miljö kommer att i olika grupper (barn, äldre, föräldrar, förskolelärare, politiker, distriktssköterskor mfl.) diskuteras och vidare beskrivas i relation till samhällets säkerhetsarbete.
Senast uppdaterad: 2019-12-06