"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Skingra oklarhetens dimma – läkares och patienters förståelse av behandlingsbegränsningar

Doktorandprojekt Projektets syfte är att öka kunskapen om hur läkare och patienter ser på beslut kring behandlingsbegränsningar samt hur dessa beslut fattas.

Forskningsprojektet har som primärt syfte att utöka kunskapen kring hur läkare och patienter ser på beslut kring behandlingsbegränsningar samt hur dessa beslut fattas. Vi har i nuläget planerat att göra fem studier inom detta område. Målet är att en ökad förståelse kring hur beslut kring behandlingsbegränsningar fattas kan leda till bättre samtal mellan patienter och läkare rörande dessa frågor. Förhoppningen är att detta sekundärt ska leda till att fler samtal om behandlingsbegränsningar genomförs, vilket gör att fler patienter får påverka hur de vill leva sista tiden av sina liv.

Forskarstuderande

Erik Ferry
Forskarstuderande
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

2022-10-01 2028-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för klinisk vetenskap

Forskningsområde

Klinisk medicin

Externa finansiärer

Region Västerbotten

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2022-12-14