"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Skolutveckling på vetenskaplig grund

Forskningsprojekt Forsknings- och samverkansprojektet "Skolutveckling på vetenskaplig grund" syftar till att förändra rektorers görande för att nå en ökad måluppfyllelse

"Skolutveckling på vetenskaplig grund" är ett forsknings- och samverkansprojekt som syftar till att förändra rektorers görande för att nå en ökad måluppfyllelse.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2014-01-01 2016-12-31

Finansiering

Samverkansprojekt med Södertälje kommun

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Centrum för skolledarutveckling, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Forskningsområde

Pedagogik, Utbildningsvetenskap
  • Projektmedlemmar

    Externa projektmedlemmar

    Monika Törnsén
    Universitetslektor
    Centrum för skolledarutveckling, Umeå universitet

Projektbeskrivning

Projektet innefattar en samverkan för att rektorerna via ett systematiskt kvalitetsarbete och ett aktivt arbete med den inre organisationen ska kunna agera som pedagogiska ledare. Det förväntas att de på ett påtagligt sätt arbetar för att utveckla den verksamhet som pågår i klassrummet mot en högre måluppfyllelse.

Senast uppdaterad: 2022-11-02