Hoppa direkt till innehållet
printicon

Skolutveckling på vetenskaplig grund

Forskningsprojekt Forsknings- och samverkansprojektet "Skolutveckling på vetenskaplig grund" syftar till att förändra rektorers görande för att nå en ökad måluppfyllelse

"Skolutveckling på vetenskaplig grund" är ett forsknings- och samverkansprojekt som syftar till att förändra rektorers görande för att nå en ökad måluppfyllelse.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod

2014-01-01 2016-12-31

Finansiering

Samverkansprojekt med Södertälje kommun

Forskningsämne

Pedagogik, Utbildningsvetenskap

Projektbeskrivning

Projektet innefattar en samverkan för att rektorerna via ett systematiskt kvalitetsarbete och ett aktivt arbete med den inre organisationen ska kunna agera som pedagogiska ledare. Det förväntas att de på ett påtagligt sätt arbetar för att utveckla den verksamhet som pågår i klassrummet mot en högre måluppfyllelse.