"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Delprojekt 4. Effekten av arbetsanpassningar på person-jobbmatchning, arbetsmotivation och fysisk och psykisk hälsa hos äldre anställda

Arbetsanpassningar för att förbättra självreglerande strategier och öka person-jobb-matchning har visat sig lovande (Oprea et al. 2019). Även om äldre anställda är mer benägna att dra nytta av anpassningar än yngre anställda (Kooij et al. 2017, 2020), inkluderar tidigare studier främst unga och medelålders anställda, med relativt korta uppföljningar. Detta är problematiskt eftersom anpassningar av arbetet erbjuder äldre anställda ett verktyg för att framgångsrikt åldras på jobbet genom att de kontinuerligt kan anpassa sitt jobb till intrapersonella förändringar orsakat av åldrandeprocessen. I det här projektet undersöker vi effektiviteten av insatser för att anpassa arbetet för äldre anställda genom att använda en longitudinell studiedesign för att fånga både processer mellan personer och inom en person på olika tidsskalor. Mer specifikt kommer vi att undersöka kort- och långtidseffekter av anpassningar på person-jobb-matchning, arbetsmotivation och fysisk och psykisk hälsa.

Medverkande forskare

Susanne Tafvelin
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 66 29
Andreas Stenling
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 78 49
Senast uppdaterad: 2023-02-17