"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Styrning och kunskaper i Nomadskola och Sameskola 1956-2011

Doktorandprojekt I mitten av 1900–talet skedde förändringar i skolväsendet för samer. Före 1962 var det obligatoriskt för fjällrenskötande samiska barn att gå i nomadskola. Det var ett svenskt internatskolsystem med begränsad utbildningsomfattning. Från och med 1962 öppnades nomadskolan för alla samiska grupper. Denna förändring i elevunderlag gör det spännande att studera vilka kunskaper som var viktiga att få med sig i både nomad- och sameskolan mellan 1956–2011.

Studien omfattar läroplaner och kursplaner för nomadskolan och sameskolan. I avhandlingsarbetet undersöks det samiska skolväsendets reformering, funktion, kunskapsinnehåll och dess samhällsroll mellan 1956–2011 utifrån skolans styrdokument.

Projektansvarig

Charlotta Svonni
Postdoktor
E-post
E-post
Telefon
090-786 90 88

Projektöversikt

Projektperiod:

2014-01-01 2023-08-31

Finansiering

Detta projekt har finansiering från Vetenskapsrådet.

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för idé- och samhällsstudier, Várdduo - Centrum för samisk forskning

Forskningsområde

Historia, Utbildningsvetenskap
Senast uppdaterad: 2023-01-03