"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Utforska begreppet aktivitet

Forskningsprojekt I projektet Exploring occupation/utforska aktivitet arbetar vi tillsammans med äldre för att de själva skall få diskutera, reflektera och debattera begreppet. I projektet kommer vi utforska vad äldre själva menar med begreppet aktivitet och vilka olika sätt att förstå begreppet som finns.

Inom hälso- och sjukvården och inte minst inom arbetsterapi fokuseras ofta undersökningar, bedömningar och interventioner mot de aktiviteter som personen kan göra respektive inte kan göra.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2017-01-01 2021-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap, Åldrandeforskning

Projektbeskrivning

Professionerna har utvecklat ett eget språk där man, åtminstone delvis, förstår vad man avser med olika aktivitetsbegrepp som exempelvis aktiviteter i dagliga livet (ADL), primär ADL (PADL) eller Arbete.

Det är också vanligt att dokumentera i journaler genom att använda denna typ av begrepp men vad betyder det egentligen och har det samma innebörd för den klient det gäller? Litteratur beskriver olika sätt att kategorisera aktiviteter, men samtliga dessa är utvecklade inom professionen. Hur väl dessa mera teoretiska beskrivningar stämmer överens med allmänhetens uppfattning saknar vi kunskap om. Denna studie avser att öka kunskapen om hur äldre människor resonerar, beskriver och kategoriserar de olika aktiviteter de fyller vardagslivet med.

Senast uppdaterad: 2024-04-18