"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Wallenberg Academy Fellows

Forskningsprojekt Varför har det gått bättre för vissa urfolk än för andra när kolonisatörer har tagit över deras land? Detta projekt avser studera vilka krafter som har format ursprungsbefolkningars hälsa och välmående under de senaste 150 åren i tre olika länder.

Som Wallenberg Academy Fellow ska Axelsson samarbeta med forskare i Australien och Nya Zeeland och undersöka den historiska hälsoutvecklingen för urfolk i dessa tre länder genom jämförelser av kvalitativt och kvantitativt material såsom exempelvis missionärers anteckningar, historiska rapporter och olika former av befolkningssdata från nya databaser. Det kommer handla om allt från vaccinationskampanjer, till tidpunkter för politisk mobilisering och introduktionen av statliga myndigheter och lagar i de tre länderna. Förhoppningen är att jämförelsen ska ge kunskap om hur urfolk kan nå en mer jämlik hälsa i framtiden.

Projektansvarig

Per Axelsson
Forskare, universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 71 95

Projektöversikt

Projektperiod:

2013-07-01 2019-06-30

Finansiering

Wallenberg, 2013-2017: 5 000, y2014: 1000, y2015: 1000, y2016: 1000, y2017: 1000,

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för idé- och samhällsstudier, Várdduo - Centrum för samisk forskning

Forskningsområde

Historia, Religionsvetenskap och teologi, Samisk forskning

Projektbeskrivning

Keywords: Indigenous health, history, sociology, demography, indigenous research
Senast uppdaterad: 2019-09-18