"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Bilden visar en man och en kvinna som tittar på en skärm.

Bild: Adobe Stock, Gorodenkoff Productions OU

WASP WARA – Forskningsarena för operationella data

Forskningsprojekt WARA-Ops är en nationell forskningsarena inom WASP – Sveriges enskilt största forskningsprogram. Vi sammanför svenskt näringsliv, industri och akademi för att lösa de senaste utmaningarna inom datadriven operativ forskning.

Vi utvecklar de verktyg som krävs för att lösa utmaningarna inom datadriven operativ forskning. Vi har regelbundna seminarier och workshops, och klargör en avancerad molnbaserad infrastruktur för lagring och bearbetning av data som ger en unik samarbetsmiljö där användare kan interagera, dela data och resultat, och ställa frågor kring utmaningar och forskning.

Projektansvarig

Paul Townend
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 61 38

Projektöversikt

Projektperiod:

2023-01-15 2025-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för datavetenskap

Externa finansiärer

WASP Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program

Projektbeskrivning

WARA-Ops syftar till att aktivt möjliggöra och uppmuntra en betydande ökning av forskningssamarbeten mellan svenskt näringsliv och industri samt medlemmar i WASP, The Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program, genom att tillhandahålla en unik nationell resurs. WARA-Ops är värd för evenemang som exempelvis seminarier, workshops och diskussioner, och utvecklar en molnbaserad datalagrings- och bearbetningsportal vilket gör det möjligt för företag och forskare att lagra och bearbeta dataset på ett lättanvänt och säkert sätt.

Nyckelområden

  • Detektering av anomalier

    Vi samlar in och tillhandahåller datamängder och tillhörande forskningsutmaningar, vilka till exempel kan innefatta intrångsdetektering och DoS-attacker (denial-of-service). Exempel på data är loggfiler för system och programvara samt listor över begärande av åtkomst. 
  • Förutsägande analys med hjälp av tidsseriedata

    Vi samlar in och tillhandahåller datamängder som innehåller tidsseriedata och står värd för forskningsutmaningar relaterade till detta, exempelvis hur man exakt förutsäger framtida beteende med så lite historiska data som möjligt eller hur man effektivt upptäcker konceptdrift mm. Exempel på sådana data är systemmätvärden som CPU-användning över tid i ett datacenter, temperaturer över tid i rum eller i en byggnad.

Många tillämpningsområden

Ovanstående forskningsresultat är tillämpbara inom ett stort antal applikationsområden, däribland de flesta onlinetjänster, kommunikationssystem och automationstjänster liksom när det gäller energihantering, finans- och banksystem, online-detaljhandel och moln/edge-datacenter. Tillämpningsområdena omfattar även system för programvarubyggande och CI/CD-pipelines.

I samarbete med Ericsson Research

Med ett starkt fokus på datalagring och katalogisering, i kombination med tillhandahållandet av en skalbar CPU-baserad miljö för interaktiva datafrågor, bearbetning och visualisering, är WARA-Ops ett naturligt komplement till Berzelius-tjänsten, som fokuserar på GPU-intensiva AI/ML-arbetsbelastningar. Projektet är en fortsättning på WARA-Common och hanteras professionellt av Ericsson Research, vilket innebär en betydande utökning av den nuvarande tjänsten. WARA-Ops kommer dessutom att få tillgång till ett 5G-nät live, en fullskalig molntjänst, samt tillgång till de övervakningsdata som genereras.

Samarbetspartners

Johan Eker, Adjungerad professor vid avdelningen för reglerteknik, Lunds universitet, och Joakim Persson, Senior Engineer på Ericsson Research.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2024-05-02