"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Strategiska forskningsområden

De strategiska forskningsområdena (SFO) är en satsning från regeringen på vissa utvalda områden. Umeå universitet har huvudansvar för två av dessa: Energiforskning och Havsmiljöforskning.

I 2008 års forskningsproposition lanserade regeringen en satsning på strategiska forskningsområden, SFO:er. 

Starka forskningsmiljöer i samarbete mellan minst två lärosäten valdes ut i en ansökningsprocess. Umeå universitet tilldelades 226 miljoner kronor 2010–2014 för att bygga upp världsledande forskning inom åtta strategiska områden.

Umeå universitet har huvudansvar inom två SFO-miljöer: energiforskning och havsmiljöforskning. 

Energiforskning

I dag härstammar nästa alla kemikalier och fordonsbränslen från fossila källor. Det vill forskare och företagare i norra Sverige ändra på genom att ersätta olja med träd. Tillsammans arbetar de inom forskningsmiljön Bio4Energy.

Läs mer om forskningsmiljön Bio4Energy

Havsmiljöforskning

Östersjön hotas av övergödning, miljögifter och överfiske. Klimatförändringar kommer troligen att förvärra situationen ytterligare. Forskningsprojektet Ecochange vill skapa en helhetsbild över vilka effekter detta får på Östersjön och ta reda på hur vi ska kunna skydda havet på bästa sätt.

Läs mer om forskningsprogrammet EcoChange

Forskningsområden där Umeå universitet deltar

Forskare vid Umeå universitet deltar också i sex forskningsmiljöer inom satsningen på starka forskningsområden där andra lärosäten är värdar. 

Cancerforskning

Uppsala-Umeå Comprehensive Cancer Consortium

Syftet med U-CAN (Uppsala-Umeå Comprehensive Cancer Consortium) är att bygga upp en biobank med blod- och tumörprover från patienter med olika typer av cancer. Umeå universitetet har tillsammans med Uppsala universitet fått speciella nationella strategiska forskningsresurser för projektet.

Läs mer om U-CAN

Diabetesforskning

SRP Diabetes

Det strategiska forskningsprogrammet i diabetes, SRP, är en integrerad forskningsmiljö inom diabetesområdet innehållande både grundforskning och klinisk forskning. Programmet omfattar 27 olika forskargrupper (fler än 250 forskare) vid Karolinska Institutet och Umeå Universitet.

Det övergripande målet är att överföra resultat mellan grundforskning och klinisk forskning för att förbättra vård och behandling av patienter med diabetes. 

Läs mer om SRP Diabetes (Extern länk) 

E-vetenskap

eSSENCE

eSSENCE samlar och stödjer forskning inom e-vetenskap. Forskningsområdet organiseras av universiteten i Uppsala, Lund och Umeå. 

E-vetenskaper är alla de vetenskaper som utvecklar och besvarar vetenskapliga frågor genom avancerad användning av datorer, lagring och/eller nätverk. Till skillnad från de flesta andra forskningsområden tar inte e-vetenskap sin utgångspunkt från discipliner eller den materia som studeras, utan från de verktyg som används.

eSSENCE har som strategi att gynna samarbeten. Genom att samla forskargrupper kring e-vetenskapliga metoder, etableras en plattform för utbyte och kunskapsöverföring, till exempel genom anpassning av etablerade metoder för tillämpningar inom nya områden eller utveckling av gemensamma lösningar på liknande problem inom olika områden.

Läs mer om eSSENCE (Extern länk, sida på engelska) 

Hållbart nyttjande av naturresurser

Trees and Crops for the Future, TC4F

TC4F utvecklar kunskap om hållbar växtproduktion och produktutveckling från växter med det övergripande syftet att stödja utvecklingen av Sveriges cirkulära bioekonomi.

TC4F handlar om både agrara och skogliga odlingssystem och länkar samman grundforskning om växtmolekylärbiologi, växtfysiologi och genetik med tillämpbar forskning om skogsskötsel och växtbaserade produkter. TC4F är ett samarbete mellan SLU, Umeå universitet och Skogforsk.

Läs mer om Trees and Crops for the Future  (Extern länk) 

Neurovetenskap

StratNeuro

Störningar i hjärnans funktion är bland de vanligaste orsakerna till funktionsnedsättning i höginkomstländer. European Brain Council har beräknat att en tredjedel av Europas invånare kommer att drabbas någon gång under sin livstid.

Utöver patienters och deras familjers lidande leder detta till enorma kostnader för samhället. Trots detta saknas det effektiva förebyggande metoder och behandlingar. Därför har Karolinska Institutet inrättat det strategiska forskningsområdet neurovetenskap (StratNeuro) tillsammans med Umeå universitet och KTH.

Läs mer om StratNeuro (Extern länk) 

Vårdforskning

Strategiska forskningsområdet vårdvetenskap (SFO-V)

Strategiska forskningsområdet vårdvetenskap (SFO-V) är ett samarbete mellan Karolinska institutet och Umeå universitet. Syftet är att stärka och utveckla samarbetet mellan vårdvetenskap och vårdverksamheter genom högkvalitativ forskning och aktiviteter som främjar samarbeten, kunskapsutbyte och social innovation.

Läs mer om SFO-V (Extern länk) 

 

Senast uppdaterad: 2022-03-17