"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: kollage

Stora forskningsprogram inom AI

AI-forskningen vid Umeå universitet spänner över alla fakulteter. Forskning och utbildning bedrivs ofta i samarbete med forskargrupper inom en rad olika tillämpningsområden, näringsliv, samhälle och industri. Stora, nationella och europeiska forskningsprogram och projekt listas här.

WASP – Sveriges enskilt största forskningsprogram

Umeå universitet deltar i Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Programme, WASP, det största individuella forskningsprogrammet i Sverige under modern tid. Målet är att positionera Sverige som en internationellt erkänd och ledande nation inom områdena artificiell intelligens, autonoma system och mjukvara. Bakom programmet står Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och målsättningen är att lyfta Sverige till en internationellt ledande position inom området. Forskningsprogrammet WASP startade 2015 och har fem partneruniversitet: Umeå universitet och cirka 80 involverade industripartners. WASP startade 2015 och pågår till åtminstone 2031. Nuvarande finansiering: 6,2 miljarder SEK. 

WASP-HS – AI och dess effekter

Umeå universitet är värd för och koordinerar det nationella forskningsprogrammet The Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program – Humanities and Society, WASP-HS. Programmet syftar till att ge ökad kunskap om konsekvenserna och utmaningarna med AI och autonoma system för humaniora och samhälle. Wallenberg-stiftelserna investerar upp till 660 miljoner kronor i WASP-HS som pågår 2019-2028.

Europeiska forskningsprogram och projekt

AI4EU

AI4EU är Europeiska unionens AI-projekt

HumaneE AI

Humane AI - Human-centered Artificial Intelligence Umeå universitet har utsetts till partner i ett EU-finansierat AI-forskningsprogram om totalt 50 miljoner kronor för att utveckla AI som samverkar med människan. 

Socrates

5 doktorander från hela världen fokuserade på att utveckla sociala robotar som anpassar sig till äldre personers känslor och handlingar. Mer information hittar du här: Socrates - Social Cognitive Robotics in the European Society

EUCanImage

EuCanImage

För mer information

Senast uppdaterad: 2024-01-22