"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Adobe Stock, Rawpixel Ltd.

Studera AI vid Umeå universitet

Vill du utveckla AI-system och lösningar, fördjupa dina kunskaper eller hellre studera tekniken ur ett humanistiskt och samhällsvetenskapligt perspektiv? Umeå universitet har mer än 50 års erfarenhet av forskning och utbildning inom AI. Vi erbjuder kurser och program på både grund- och fortsättningsnivå!

Program och kurser i AI

AI får allt större betydelse och kompetens inom området behövs inom allt fler yrken och branscher. För oss på Umeå universitet innebär detta att våra grundutbildningar håller på att vidareutvecklas för att även integreras artificiell intelligens. 

Här hittar du program och kurser.

Unikt masterprogram inom AI

Med en masterutbildning i artificiell intelligens vid Umeå universitet får du unika möjligheter att bli en verklig expert inom Trustworthy AI. Här ligger nämligen fokus på teknik men också interaktion mellan människa och AI. Du lär dig att ta fram ansvarsfulla AI-lösningar som fyller lagkrav, följer etiska regler och är robust och säker. Programmet är starkt kopplat till vår världsledande forskning inom området vilket vittnar om utbildningens kvalitet. Efter din examen kan du satsa på en forskarkarriär eller en karriär som AI-specialist inom industrin eller den offentliga sektorn.

För dig som är målmedveten

Masterprogrammet i artificiell intelligens är utformat för dig som har mycket goda kunskaper i exempelvis matematik och datavetenskap och är beredd att lägga ner tid på dina studier. För att klara utbildningen behöver du ha ett driv och målmedvetenhet. I gengäld får du spetskompetenser och fördjupade kunskaper inom bland annat AI, problemlösning och programmering. Dina lärare har mångårig erfarenhet inom området och finns huvudsakligen vid instutionen för datavetenskap, som också ansvarar för utbildningen. Här bedrivs världsledande forskning, vilket innebär att utbildningen ger dig det allra senaste inom området. Några exempel på forskningområden vid institutionen är AI för datahantering, ansvarsfull AI, hållbar molnutveckling, datasekretess, cybersäkerhet, förklarande AI (Explainable AI), interaktiva och intelligenta system, robotar med kausala förmågor, maskininlärning, databaser och data mining samt språkbehandling.

Sök utbildningen

Masterprogrammet i artificiell intelligens är det första i sitt slag i Sverige. Anmäl dig till programmet här.

 

AI Competence for Sweden

Umeå universitet är ett av sju universitet inom AI Competence for Sweden som syftar till att stärka Sveriges kompetens och konkurrenskraft men också främja det livslånga lärandet. De medverkande lärosätena bygger upp en nationell samverkansplattform för att främja tillämpad forskning och högskoleutbildning inom AI.

Senast uppdaterad: 2024-06-04