"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Greg Stewart/SLAC National Accelerator Laboratory

Strategiska forskningsområden

Strategiska forskningsområde (SFO) är en satsning från regeringen för att stärka forskningen inom vissa utvalda områden.

I 2008 års forskningsproposition lanserade regeringen en satsning på strategiska forskningsområden, SFO:er. Finansiering har beviljats fram till och med 2024. 

Starka forskningsmiljöer, i samarbete mellan minst två lärosäten, valdes ut i en ansökningsprocess. Umeå universitet har huvudansvar för två nationella strategiska forskningsområden: Havsmiljöforskning och energiforskning. 

Strategiska forskningsområden som leds av Umeå universitet

 

EcoChange Umeå

Umeå universitet är värd för det strategiska forskningsprogrammet EcoChange.

Bio4Energy

Forskningsmiljön Bio4Energy syftar till att skapa högeffektiva och miljövänliga bioraffinaderiprocesser

 

Strategiska forskningsområden där Umeå universitet deltar

Umeå universitet deltar också i sex forskningsmiljöer där andra lärosäten är värdar. 

Cancerforskning


Uppsala-Umeå Comprehensive Cancer Consortium, U-CAN

Syftet med U-CAN (Uppsala-Umeå Comprehensive Cancer Consortium) är att bygga upp en biobank med blod- och tumörprover från patienter med olika typer av cancer. Umeå universitetet har tillsammans med Uppsala universitet fått speciella nationella strategiska forskningsresurser för projektet.

Läs mer om U-CAN vid Umeå universitet

Läs mer om U-CAN i samarbete med Uppsala universitet

Diabetesforskning

SRP Diabetes

Det strategiska forskningsprogrammet i diabetes, SRP, är en integrerad forskningsmiljö inom diabetesområdet innehållande både grundforskning och klinisk forskning.

Det övergripande målet är att överföra resultat mellan grundforskning och klinisk forskning för att förbättra vård och behandling av patienter med diabetes. 

Läs mer om SRP Diabetes (Extern länk) 

E-vetenskap

eSSENCE samlar och stödjer forskning inom e-vetenskap. Forskningsområdet organiseras av universiteten i Uppsala, Lund och Umeå. 

E-vetenskaper är alla de vetenskaper som utvecklar och besvarar vetenskapliga frågor genom avancerad användning av datorer, lagring och/eller nätverk. Till skillnad från de flesta andra forskningsområden tar inte e-vetenskap sin utgångspunkt från discipliner eller den materia som studeras, utan från de verktyg som används.

eSSENCE har som strategi att gynna samarbeten. Genom att samla forskargrupper kring e-vetenskapliga metoder, etableras en plattform för utbyte och kunskapsöverföring, till exempel genom anpassning av etablerade metoder för tillämpningar inom nya områden eller utveckling av gemensamma lösningar på liknande problem inom olika områden.

Läs mer om eSSENCE (Extern länk, sida på engelska) 

Hållbart nyttjande av naturresurser

Trees and Crops for the Future, TC4F

TC4F utvecklar kunskap om hållbar växtproduktion och produktutveckling från växter med det övergripande syftet att stödja utvecklingen av Sveriges cirkulära bioekonomi.

TC4F handlar om både agrara och skogliga odlingssystem och länkar samman grundforskning om växtmolekylärbiologi, växtfysiologi och genetik med tillämpbar forskning om skogsskötsel och växtbaserade produkter. TC4F är ett samarbete mellan SLU, Umeå universitet och Skogforsk.

Läs mer om Trees and Crops for the Future  (Extern länk) 

Neurovetenskap

StratNeuro

Störningar i hjärnans funktion är bland de vanligaste orsakerna till funktionsnedsättning i höginkomstländer. European Brain Council har beräknat att en tredjedel av Europas invånare kommer att drabbas någon gång under sin livstid.

Utöver patienters och deras familjers lidande leder detta till enorma kostnader för samhället. Trots detta saknas det effektiva förebyggande metoder och behandlingar. Därför har Karolinska Institutet inrättat det strategiska forskningsområdet neurovetenskap (StratNeuro) tillsammans med Umeå universitet och KTH.

Läs mer om StratNeuro

Vårdforskning

Strategiska forskningsområdet vårdvetenskap (SFO-V)

Strategiska forskningsområdet vårdvetenskap (SFO-V) är ett samarbete mellan Karolinska institutet och Umeå universitet. Syftet är att stärka och utveckla samarbetet mellan vårdvetenskap och vårdverksamheter genom högkvalitativ forskning och aktiviteter som främjar samarbeten, kunskapsutbyte och social innovation.

Läs mer om SFO-V vid Umeå universitet

Läs mer om SFO-V (Extern länk) 

 

Senast uppdaterad: 2024-04-02