"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Alumn

Har du en examen (eller en stor del av dina kurser) från Handelshögskolan vid Umeå universitet då är du en av våra alumner. Vi är väldigt måna om att hålla kontakten med dig för erfarenhetsutbyten mellan oss och yrkeslivet. Du kanske vill gästföreläsa, nätverka, utveckla din karriär genom kurser eller uppdragsutbildning, eller samarbeta med våra studenter på olika sätt? Vi är öppna för olika sätt för engagemang med dig som alumn och strävar alltid efter att försöka skapa en ömsesidig nytta.

Nätverk

Nätverk har betydelse. Mer än 8000 studenter har tagit examen vid Handelshögskolan över åren. Bland dessa finns förstås många inofficiella nätverk bland de som läst tillsammans. Länkarna mellan de som läst många år från varandra är dock svårare att få till på egen hand. Vår målsättning är att skapa en plattform för detta, dels i digital form men även genom träffar (Stockholm förstås en stor knutpunkt men vi provar även i t.ex. Göteborg och är öppna för fler förslag).

Nätverksträffar

Vi har de senaste åren ordnat årliga träffar i Stockholm i anslutning till Västerbotten på Grand Hôtel men fulltecknad anmälan varje år till vår stora glädje.

Några deltagarkommentarer:

-Jag tycker ni gör ett bra jobb och håller i mötena på ett bra sätt. Positiv atmosfär, både allvarligt och uppsluppet, inkluderande så att deltagarna hänger med, stort och smått med brett scope. Bra!

-Otroligt kul att komma på alumnträff, ser redan fram emot nästa års träff!

-Intressant tema som engagerade många, bra interaktion och format. Platsen bra som vanligt.

-Jättetrevlig och lyckad träff! Intressanta samtalsämnen och roligt att göra nya bekantskaper från USBE

Alumngrupp på LinkedIn

Närmare 1000 av våra alumner finns nu samlade i vår grupp USBE Alumni på LinkedIn. Skicka din intresseanmälan och gå med i gruppen du med via www.linkedin.com/groups/4846933/

Handelshögskolans LinkedIn-sida

Vi lägger även upp uppdateringar löpande på Handelshögskolans LinkedIn-sida. Följ oss gärna där på www.linkedin.com/school/handelshogskolan-umu/

Nyhetsbrev

Anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev som vi planerar att skicka ut 2 ggr/år. Då finns du även med på vår lista för att kunna få inbjudningar.

Anmälan till nyhetsbrev

Interaktion kan ske på olika sätt

Utöver länkar alumner emellan ser vi förstås en stor potential i att skapa länkar mellan våra nuvarande studenter och dig som alumn. De kan ske genom gästföreläsningar, case, praktik, uppsats eller mentorskap. Du är som alumn alltid välkommen att höra av dig till oss med idéer och förslag på samverkan.

Exempel på aktiviteter:

Mentorskap

Vi har startat en online-variant på mentorskap i ”light-format”. Denna variant på mentorskap ger dig som alumn möjlighet att på ett lättsamt sätt interagera med en student oavsett var i världen du bor. Studenten får inblick i en arbetsroll eller bransch samt möjlighet att ställa egna frågor kring förväntningar, värdefulla egenskaper eller annat som studenten går och funderar på.

Gör en intresseanmälan så försöker vi skapa en matchning mot en av våra studenter.

Kommentarer från deltagare:

”Jag tänkte bara tala om att jag hade mitt tredje mentorssamtal med min mentor igår, och jag tycker att det är helt fantastisk givande!

En superbra matchning och otroligt skicklig person som är så värdefull att prata med. Så bra initiativ”

”Strålande idé om light-mentorskap som jag såg i alumngruppen på Linkedin, är gärna med som mentor om ni önskar”’

”Fantastiskt initiativ, en sån mentor hade jag gärna haft när jag själv var student så jag ställer gärna upp!

Gästföreläsningar

Det kan vara antingen inom kurs eller som fristående lunchföreläsning (eller både och vid ett besök). Vi brukar bjuda upp ett antal alumner varje år som får berätta om sin resa från studierna till idag med fokus på sin yrkesroll. Det brukar vara mycket uppskattade evenemang hos våra studenter. Gästföreläsningar inom kurs kan få vara lite mera detaljerade och tekniska med koppling till det arbetsområde du som alumn arbetar inom.

Case

Normalt mycket uppskattat av våra studenter men kräver lite längre framförhållning och måste passa in i någon av våra kurser

Praktik

Över 100st av våra studenter ger sig ut på praktik varje år. Dom identifierar själva vad dom vill göra och vart men vi ser förstås positivt på att kunna tipsa om företag med alumner som är villiga att ta emot en praktikant under 10 veckor. I de allra flesta fall finns en tydlig ömsesidig nytta med såväl nöjda studenter som mottagande företag.

Uppsats

Uppsatser kan vara en bra källa till information och underlag för beslut i företags verksamheter. Merparten av våra studenter skriver en stor uppsats om 30 poäng (20 veckor) sin sista termin men det finns också många som skriver 15-poängsuppsatser (10 veckor). Som regel utförs alla uppsatser av två studenter.

Studenterna ansvarar själva för att identifiera ämnen och relevanta branscher/företag att arbeta med för datainsamling. Vi kommunicerar dock gärna de förslag vi får från organisationer och företag vilket många studenter gärna tar sig an.

Välkommen med uppsatsförslag eller hör av dig om du vill diskutera närmare vilka möjligheter som kan finnas.

Årliga träffar

Vi har de senaste åren ordnat årliga träffar i Stockholm i anslutning till Västerbotten på Grand Hôtel men fulltecknad anmälan varje år till vår stora glädje.

2023: Samhällsomvandling – från elmarknad till ledarens roll i en bredare bemärkelse för hållbar utveckling

Talare:

- Mattias Vesterberg, nationalekonomi, Handelshögskolan som svarar på frågan om varför elpriset är så högt och ger en bild av hur den pågående omställningen av elmarknaden och samhället i Sverige (och andra länder) påverkar elpriset. (pågående forskning finansierad av Energimyndigheten).

- Docent Johan Lundberg, föreståndare Centrum för regionalvetenskap (CERUM) och lektor i nationalekonomi, Handelshögskolan som berättar om de ekonomiska, sociala och politiska utmaningar och möjligheter som följer med den pågående industriella omvandlingen i norra Sverige. (nytt forskningsprogram med finansiering från Riksbankens jubileumsfond).

- Chefsekonom Anna Thoursie, Ledarna, doktor i nationalekonomi och ledamot i Handelshögskolans Business Advisory Board som berättar om Ledarnas Hållbarhetsbarometer 2022. Chefens uppdrag. Hur ser chefer på sin roll i förhållande till hållbar utveckling? Kan de bidra till såväl samhälle som verksamhet? Finns förutsättningarna och vad betyder för att attrahera och behålla personal?

Program Alumnträff Grand 2023

13:30-14 Drop-in/mingel
14:00 Programmet börjar. -Vad händer på Handelshögskolan och temaintro (rektor Sofia Lundberg, Rickard Lindberg Karriärcenter/Alumni)
14:15-14:40 -Elmarknad i omställning, hur påverkar det oss? Mattias Vesterberg, forskare Nationalekonomi vid Handelshögskolan
14:40 -15:10 Fika
15:10-15:35 -Samhälle i omvandling. Ekonomiska, sociala och politiska utmaningar och möjligheter som följer med den pågående industriella omvandlingen i norra Sverige -Docent Johan Lundberg, föreståndare Centrum för regionalvetenskap (CERUM) och lektor i nationalekonomi vid Handelshögskolan
15:35-16 - Ledarnas Hållbarhetsbarometer 2022. Chefens uppdrag. Hur ser chefer på sin roll i förhållande till hållbar utveckling? Chefsekonom Anna Thoursie, Ledarna
16-16:30 - Hur leds arbetet framåt i praxis? Bikupa och diskussion

2022: Change Management – från oss alla, till er alla - vad sker i kulisserna?

Talare:

Jörgen Bergqvist, alumn från 2002 med bred erfarenhet från en rad olika chefs- och vd-roller på svensk/nordisk nivå (Carlsberg, LEGO, Brio, Delicato och nu senast Insula Seafood).
Jörgen pratade om förändringsarbete, att möta det oväntade samt vikte av syfte och värdegrund

Katarina Önell, alumn från 1989, Client Director på Kantar-Sifo berättade om hur Kantar-Sifo genomför mätningar både brett över branscher men även med samma kunder över tid kopplat till bland annat förändringsarbete.

Robert Kihlberg och Siarhei Manzhynski, forskare vid Handelshögskolan, höll online-presentationer från sina avhandlingar kring ”medskapande vid organisationsförändringar” samt "hur konkurrenter kan samarbete för ökad hållbarhet".

Sofia Lundberg, rektor vid Handelshögskolan avslutade med inspel kring förändringsarbete inom akademin.

Program

Kl.13:30-14 Mingel
Kl.14:00 –14:15 Aktuellt från Handelshögskolan (rektor Sofia Lundberg)
Kl.14:15-14:20 Introduktion dagens tema, (Rickard Lindberg)
Kl.14:20-14:50 Jörgen Bergqvist alumn (2002) med bred erfarenhet från en rad olika chefs-och VD-roller (Carlsberg, LEGO, Brio, Delicato och nu Insula Seafood)
Kl. 14:50-15:20 Fika & Mingel
Kl. 15:20-15:30 Två inspel på ny forskning från Umeå som rör change management (medskapande i organisationsförändring (Robert Kihlberg) + samarbete med konkurrenter för ökad hållbarhet (Siarhei Manzhynski))
Kl. 15:30-15:50 Katarina Önell, Kantar-Sifo om hur de tillsammans med sina kunder arbetar med förändringsfrågor
Kl. 15:50-16 Sofia Lundberg ger inspel på temat från Handelshögskolans sida.
Kl. 16-16:20/30 Gemensam diskussion

2020: AI/Machine learning- operativa möjligheter idag och frågeställningar framåt

Talare

Nicolette Lakemond, professor vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköping Universitet. Nicolette kommer att tala om sitt forskningsprojekt inom WASP, det stora Wallenberg-finansierade AI-projektet.
”Hur kan man styra organisationer att på ett ansvarsfullt sätt bidra till och dra nytta av uppkomsten av artificiell intelligens och komplexa intelligenta system?”

Martin Rosvall, professor i fysik vid Umeå Universitet och entreprenör. Vi får lyssna till hans tankar kring möjligheter och begränsningar inom machine learning. Martin kan även prata operativt utifrån det företag han driver (Infobaleen) och hur deras kunder kan förbättra träffsäkerheten i sina marknadsföringskampanjer och sin nykundsbearbetning genom machine learning.

Vår rektor Sofia Lundberg bjuder förstås också på en uppdatering om vad som händer vid Handelshögskolan.

Tid: Kl 13:30-16:30, måndag 27 januari
Plats: Grand Hôtel, Blasierummet

Program
Kl.13:30-14 Mingel
Kl.14:00-14:15 Aktuellt från Handelshögskolan (rektor Sofia Lundberg)
Kl.14:15-14:30 Introduktion dagens tema (Rickard Lindberg)
Kl.14:30-15:15 ”Hur kan man styra organisationer att på ett ansvarsfullt sätt bidra till och dra nytta av uppkomsten av artificiell intelligens och komplexa intelligenta system?” - Nicolette Lakemond
Kl. 15:15-15:45 Fika & Mingel
Kl. 15:45-16:25 Machine learning - operativa möjligheter idag - Martin Rosvall

2019: Digitaliseringens, kapitalets och "mindsetets" roller för en hållbar framtid

Kl.13:30-14 Mingel
Kl.14:00 –14:25 Aktuellt från Handelshögskolan (rektor Sofia Lundberg)
Kl.14:25-14:30   Introduktion dagens tema, (Rickard Lindberg)
Kl.14:30-14:55 Digitalisering för hållbarhet (Tina Ringenson, KTH)
Kl. 14:55-15:25 Fika & Mingel
Kl. 15:25-15:50 Kapitalet och hållbarhet (Lars Pettersson, SPP fonder, alumn)
Kl. 15:50-16:15 ”Mindsetet" och hållbarhet (Olle Torpman, SU)
Kl. 16:15-16:30 Gemensam diskussion
16:30- After Work

2018: Balansakten mellan människor och siffror – Hur skapar vi engagemang och affärsmässiga beslut i organisationer idag och är siffrorna vår vän eller fiende?

13.30 Registrering och mingel
14.00 Vad händer på Handelshögskolans (rektor Sofia Lundberg & Rickard Lindberg)
14.15 Jesper Ek - Skit i resultaten; hur ledare skapar framgång genom att fokusera bort från siffror och på människorna istället
15.15 Fika och Mingel
15.45 Jonas Grundström (alumn) från Climber -Ja, ja, fokus på människan absolut, men siffrorna kommer finnas där, så hur använder vi dem på bästa sätt för att driva beteende och ta bättre beslut? Om Business Intelligence och reaktiv kontra proaktiv analys med fokus på värdeskapande.
16:15 Uppsummering med dagens talare
16.30 Avslutning
16:30- After Work

2017: Digitalisering - fokus affärsmodell och organisationskultur

13.30 Registrering och mingel
14.00 Handelshögskolans rektor Sofia Lundberg & Rickard L
14.20 Emanuel Dohi, Dohi Digital Innovation Group
14.50 Fika och Mingel
15.20 Johan Nihlman, Amplify
15.40 Thomas Blomqvist, professor Handelshögskolan
16:00 Panelsamtal med dagens talare 
16:30- After work

2016: ”Två perspektiv på ledarskap”

15.30 Registrering och mingel med kaffe och smörgås
16.00 Handelshögskolan och SPP hälsar välkommen
16.10 Sara Öhrvall, Mindmill network (alumn)
16:40 Staffan Hansén, VD SPP
17:10 -18 Diskussion om ledarskap
18- After Work

2016: "Avkastning med ansvar - är det bara pengar som gäller?"

13.30 Registrering och mingel
14.00–14:30 Vad händer på Handelshögskolan, rektor Sofia Lundberg
14:30-15:10 Sasja Beslik, Chef för ansvarsfulla investeringar, Nordea
15:10-15:40 Fika och mingel
15:40-16 Lars Hassel, professor vid Handelshögskolan, ansvarig för forskningsprojektet Sustainable Investment Research Platform
16-16:30 Slutdiskussion

2015: ”Supply Chain som strategisk fråga”

13.30 Registrering och mingel
14.00 Handelshögskolan hälsar välkommen
14.10 Lars Silver, Professor i Handel och Logistik vid Handelshögskolan
14.30 Jonas Westin, Forskare vid Centrum för regionalvetenskap vid Umeå universitet (Cerum)
14.50 Fika och mingel
15.20 Fredrik Persson, vd Bilfrakt, tidigare vd COOP logistik och alumn från Handelshögskolan
15.45 Panelsamtal med tidigare talare och Carina Dahllöf, vd på Silf (Sveriges Inköps- och Logistikförbund)
16.30 Avslutning

2014: Handelshögskolan stärker hållbar utveckling

13.30 Registrering och mingel
14.00 Lars G Hassel, rektor, välkommen
14.15 Helena Helmersson, alumn och Hållbarhetschef H&M, ”H&Ms globala ansvar”
15.00 Fika och mingel
15.30 Runar Brännlund, professor "Nationalekonomi och hållbar utveckling - en fråga om resurshushållning?"
16.00 Johan Jansson, dr ” Företagsekonomi och hållbar utveckling - krock eller möjlighet?"
16.30 Avslutning

 

Handelshögskolans stipendiestiftelse

Handelshögskolan stipendiestiftelse har sedan 2006 delat ut ett stipendium om 10 000 SEK till en student inom Handelshögskolan som utmärkt sig och bidragit till vår verksamhet. Stipendiet har sedan 2010 delats ut i samarbete med Swedbank och detta sker i samband med vår årliga diplomeringsceremoni.

Stipendiaten ska ha visat på bidrag under sig studietid genom att:

  • Främja utveckling och kvalitet vad gäller utbildning och forskning vid Handelshögskolan
  • Främja USBE-studenters utbildning och utveckling

Tidigare års stipendiater

2023
Douglas Drake, student vid Civilekonomprogrammet.
Läs mer

2022
Hjalmar Johnson, student vid Civilekonomprogrammet.
Läs mer

2021
Mathias Särkimukka, Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik.
Läs mer

2020
Javier Jo Mai, Masterprogrammet i Finans.
Läs mer

2019
Jenny Uneby, Civilekonomprogrammet med inriktning mot Service Management.
Läs mer

2018
André Netzén Örn, Masterprogrammet i Nationalekonomi och även student inom Företagsekonomi.
Läs mer

2017
Anna Neglén, för sitt engagemang i frågor relaterat till studiemiljö och utbildningskvalitet och sitt engagemang inom studentföreningen HHUS.

2016
Meiju Vartiainen, för sitt entreprenörskap som inspirerat medstudenter och skapat nationell uppmärksamhet.

2015
Ebba Eriksson, för sitt engagemang i samverkansrelaterade projekt.

2014
Joacim Lindgren, för sitt breda engagemang till gagn för HHUS, USBE och sina medstudenter.

2013
Kaya van Enckevort, för sitt engagemang som studeranderepresentant och bidrag till Handelshögskolans masterprogram.

2012
Ludwig Sikström, för sitt djupa och breda engagemang till gagna för alla ekonomstudenter.

2011
Fanny Brodin, för sitt engagemang i HHUS, SIFE och Young Supply Chain Professionals.

2010
Jonas Broman, för arbetet med HHUS Frukostklubben.

Styrelsen för Handelshögskolans alumniverksamhet

Mats Bergman - ordförande, rektor Handelshögskolan
Dan Frost - kassör/sekreterare, studierektor Handelshögskolan
Rickard Lindberg - ansvarig karriär och alumn Handelshögskolan
Katarina Edvall - alumn
Karl-Gunnar Miltsis - alumn
Sara Gustafsson - alumn
Johan Lidström - alumn

Adjungerade till styrelsen är Handelshögskolans rektor samt en representant för Handelshögskolans i Umeå studentförening.

Kalender

Just nu har vi inga inplanerade aktiviteter. Vill du se kommande aktiviteter för hela universitetet? Gå till vår kalender.

Kontakt

Rickard Lindberg

E-post: rickard.lindberg@umu.se

Telefon: 090-786 68 04

Besöksadress: Samhällsvetarhuset, se karta.

Nyheter

Handelshögskolans Alumnistiftelses pris 2023 till Douglas Drake

Årets pristagare är Douglas Drake, student vid Civilekonomprogrammet.

Handelshögskolans Alumnistiftelses pris 2022

Årets pristagare är Hjalmar Johnson, student vid Civilekonomprogrammet.

Handelshögskolans Alumnistiftelses pris 2021

Pristagare är Mathias Särkimukka, student vid Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik.

Handelshögskolans Alumnistiftelses pris 2020

Årets pristagare är Javier Jo Mai, student vid Masterprogrammet i Finansiering.

Senast uppdaterad: 2024-01-02