"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Läs boken om Humanistiska fakulteten

Med anledning av Humanistiska fakultetens femtioårsjubileum 2018 beslutades att sätta samman och ge ut en skrift om fakultetens historia.

Ur förordet till boken:

"Syftet med den här boken aldrig varit att teckna en komplett historik över Humanistiska fakultetens drygt femtioåriga verksamhet, där alla institutioner, enheter och discipliner ingående skildras. För det skulle det antagligen krävas ett regelrätt forskningsprojekt med tillhörande budget och arbetstid.

Snarare har avsikten varit att göra nedslag i historien och lyfta fram ett urval aspekter, aktörer och profilområden som arbetsgruppen och de skribenter som medverkar anser vara i någon mening signifikativa för fakulteten".

Läs mer om när boken presenterades vid ett boksläpp våren 2023

Boken finns publicerad digitalt

Senast uppdaterad: 2023-08-21