Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 4 december 2020)

printicon

Forskning vid humanistiska fakulteten

Vid institutioner och centrumbildningar vid fakulteten bedrivs forskning som har både samhällsbetydelse och ämnesrelevans. Fakultetens forskare är engagerade i omfattande tvärvetenskapliga nationella och internationella samarbeten och nätverk.

Forskningsstrategiska kommittén
Forskningsstrategiska kommittén

Utarbetar och följer upp strategier och långsiktiga mål för forskningen.

Utbildning på forskarnivå
Utbildning på forskarnivå

Forskarskolan omfattar ett 20-tal historisk-filosofiska och språkvetenskapliga ämnen och i pedagogiskt arbete.

Samarbeta med oss
Samarbeta med oss

Våra forskare, lärare och doktorander förmedlar kontinuerligt sin forskning.