Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forskning vid humanistiska fakulteten

Vid institutioner och centrumbildningar vid fakulteten bedrivs forskning som har både samhällsbetydelse och ämnesrelevans. Fakultetens forskare är engagerade i omfattande tvärvetenskapliga nationella och internationella samarbeten och nätverk.

Forskningsområden

Forskningsområden, institutioners och enheters forskning och forskningsinfrastrukturer.

Forskningsstrategiska kommittén
Forskningsstrategiska kommittén

Forskningsstrategiska kommittén utarbetar och följer upp strategier och långsiktiga mål för forskningen.

Samarbeta med oss
Samarbeta med oss

Våra forskare, lärare och doktorander förmedlar kontinuerligt sin forskning.