"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Pxhere

Forskning vid humanistiska fakulteten

Vid institutioner och centrumbildningar vid fakulteten bedrivs forskning som har både samhällsbetydelse och ämnesrelevans. Fakultetens forskare är engagerade i omfattande tvärvetenskapliga nationella och internationella samarbeten och nätverk.

Forskningsstrategiska kommittén

Utarbetar och följer upp strategier och långsiktiga mål för forskningen.

Utbildning på forskarnivå

Forskarskolan omfattar ett 20-tal historisk-filosofiska och språkvetenskapliga ämnen och i pedagogiskt arbete.

Samarbeta med oss

Våra forskare, lärare och doktorander förmedlar kontinuerligt sin forskning.

Senast uppdaterad: 2018-10-18