Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forskning med bredd och spets

Humanistiska vetenskaper bidrar med kunskaper, insikter och förståelse av tillvaron i djupaste mening. Humanistiska vetenskaper är ett fundament och ett viktigt bidrag till arbetet med att hitta lösningar på mänsklighetens problem och utmaningar. Vid institutioner och centrumbildningar vid fakulteten bedrivs forskning som har både samhällsbetydelse och ämnesrelevans. Fakultetens forskare är engagerade i omfattande tvärvetenskapliga nationella och internationella samarbeten och nätverk.

Forskningsprojekt
Forskningsprojekt

Här finns listat forskningsprojekt vid humanistiska fakulteten.

Forskningsområden
Forskningsområden

Vid humanistiska fakulteten finns 12 tvärvetenskapliga forskningsmiljöer

Publikationer
Publikationer

Senaste publikationerna från forskare vid humanistiska fakulteten.

Forskning vid respektive institution och enhet
Forskning vid respektive institution och enhet

Listning av sidor med information om respektive institutioners och enheters forskning.