Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Om fakulteten

Dekan vid humanistiska fakulteten är Åsa Karlsson Sjögren, professor, Institutionen för idé- och samhällsstudier. Prodekan är Torkel Molin, universitetslektor, Institutionen för kultur- och medievetenskaper och vicedekan är Per Axelsson, docent, Várdduo – Centrum för samisk forskning.

Humanistiska fakultetens verksamhet leds av fakultetsnämnden som ansvarar för forskning, forskarutbildning och grundutbildning.

Fakultetsnämndens lärarrepresentanter utses genom val bland fakultetens disputerade lärare/forskare. Studentkårerna utser studeranderepresentanter. Den nuvarande fakultetsnämndens mandatperiod inleddes den 1 juli 2017.

Till sin hjälp har fakultetsnämnden ett antal beredningsorgan, kommittéer, som utreder och driver frågor inom sina olika områden. Det finns också ett fakultetskansli vars tjänstemän arbetar med beredning av fakultetsnämndens ärenden samt samordnar och genomför olika fakultetsgemensamma projekt.

Fakultetens institutioner och enheter är arbetsplatserna för våra studenter, lärare och forskare, administratörer, teknisk personal, med flera. Organisatoriskt ligger de direkt under fakultetsnämnden och leds av sina respektive prefekter och föreståndare.

I foldern Korta fakta 2019 finns en sammanfattning av humanistiska fakultetens verksamhetsberättelse presenterad i ord och bild.