"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Budgetkommittén

Budgetkommitténs uppdrag är att för fakultetsnämndens räkning bereda budgetfrågor rörande grundutbildning, forskning och forskarutbildning samt att regelbundet göra budgetuppföljningar.

Ledamöter:

Johan Jarlbrink, kultur- och medievetenskaper, ordförande
Anders Steinvall, språkstudier
Maria Löfgren, kultur- och medievetenskaper
Jenny Eklöf, idé- och samhällsstudier
Lena Danielsson, kultur- och medievetenskaper
Marlene Johansson Falck, prodekan
Christer Nordlund, dekan

En studeranderepresentant för studerande på forskarnivå:

En studeranderepresentant för utbildning på grundnivå och avancerad nivå:

Handläggare/sekreterare:

Christine Lövtrup, controller, kansliet för humaniora

Senast uppdaterad: 2018-11-14