Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 27 november 2020)

printicon

Kansliet för humaniora

Anställda medarbetare

Elena Lindholm, övrig/annan befattning
Telefon
090-786 52 44

Docent i spanska och meriterad lärare vid Institutionen för språkstudier
Forskningssamordnare vid Humanistiska fakultetens kansli.

Fredrik Lindborg, övrig/annan befattning
Telefon
090-786 51 70
Ieva Eriksson, HR-specialist
Telefon
090-786 65 99
Kathrine Flyborg, kansliadministratör
Telefon
090-786 55 12
Kristina Sehlin Macneil, övrig/annan befattning
Telefon
090-786 62 97

Jag är forskare vid Várdduo och bitr. föreståndare för Humfaks forskarskola (FADC). Min forskning berör främst konflikter mellan utvinningsindustrier och urfolk.

Per Melander, kommunikatör
Telefon
090-786 93 79

Jag arbetar med extern forskningskommunikation och intern kommunikation för anställda vid humanistiska fakulteten. Nyheter, pressmeddelanden och infomaterial; text, foto och video.

Peter Lexelius, fakultetssamordnare
Telefon
090-786 56 95
Torkel Molin, övrig/annan befattning
Telefon
090-786 62 48

Jag är professor i historia och dekan vid humanistisk fakultet. Min forskning handlar om kön och historisk förändring ur rättshistoriska, socialhistoriska och politiska perspektiv, 1650-1920.