Hoppa direkt till innehållet
printicon

Kansliet för humaniora

Anställda medarbetare

Elena Lindholm, övrig/annan befattning

Docent i spanska vid Institutionen för språkstudier och vikarierande forskningssamordnare vid Humanistiska fakultetens kansli.

Henrik Åström Elmersjö, samordnare, forskning (tjänstledig)

Docent i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning.

Kristina Sehlin Macneil, övrig/annan befattning

Jag är postdoktor vid Vaartoe och bitr. föreståndare för Humfaks forskarskola. Min forskning berör främst konflikter mellan utvinningsindustrier och urfolk.

Per Melander, kommunikatör

Jag arbetar med extern forskningskommunikation och intern kommunikation för anställda vid humanistiska fakulteten. Nyheter, pressmeddelanden och infomaterial; text, foto och video.

Jag är professor i historia och dekan vid humanistisk fakultet. Min forskning handlar om kön och historisk förändring ur rättshistoriska, socialhistoriska och politiska perspektiv, 1650-1920.