"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Per Melander

Fakultetsnämnden

Verksamheten vid humanistiska fakulteten leds av fakultetsnämnden som också har det övergripande ansvaret för forskning, forskarutbildning och grundutbildning inom vetenskapsområdet humaniora.

Fakultetsnämndens lärarrepresentanter utses genom val. Nuvarande mandatperiod sträcker sig mellan 1 juli 2021 till 30 juni 2025. Till sin hjälp i arbetet har fakultetsnämnden ett antal beredningsorgan, kommittéer, och ett kansli.

Humanistiska fakultetsnämndens ledamöter:

Christer Nordlund, ordförande/dekan, 090-786 97 33
Marlene Johansson Falck, vice ordförande/prodekan, 090-786 60 04
Anna-Lill Drugge, Institutionen för språkstudier
Annika Egan Sjölander, Institutionen för kultur- och medievetenskaper
Carla Jonsson, Institutionen för språkstudier
Erik Sigurdson, Institutionen för estetiska ämnen
Peter Henning, Institutionen för kultur- och medievetenskaper
Stefan Gelfgren, Institutionen för idé- och samhällsstudier
Christer Karlsson, extern ledamot, avdelningschef, Kungliga biblioteket

Suppleanter
Lars Samuelsson, Institutionen för idé- och samhällsstudier
Frida Marklund, Institutionen för estetiska ämnen
Elena Lindholm, Institutionen för språkstudier

Företrädare för forskarstuderande:
Kajsa Törmä

Företrädare för grundutbildningsstuderande:
Ylva Kemi
Dani Liljedahl

Senast uppdaterad: 2018-10-30