Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 juni 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Fakultetsnämnden

Verksamheten vid humanistiska fakulteten leds av fakultetsnämnden som också har det övergripande ansvaret för forskning, forskarutbildning och grundutbildning inom vetenskapsområdet humaniora.

Fakultetsnämndens lärarrepresentanter utses genom val. Nuvarande mandatperiod sträcker sig mellan 1 juli 2017 till 30 juni 2021. Till sin hjälp i arbetet har fakultetsnämnden ett antal beredningsorgan, kommittéer, och ett kansli.

Humanistiska fakultetsnämndens ledamöter:

Åsa Karlsson Sjögren, ordförande/dekan, 090-786 62 48
Torkel Molin, vice ordförande/prodekan, 090-786 50 82
Berit Åström, 090-786 62 35
Jesper Enbom, 090-786 95 32
Erland Mårald, 090-786 65 45
Anders Steinvall, 090-786 96 13
Virginia Langum, 090-786 90 83
Iréne Gustafsson, extern ledamot, 0950-177 42

Gruppsuppleant:
Pär Sundström, 090-786 51 63

Vilande suppleanter:
Kristina Persson, 090-786 54 88

Företrädare för forskarstuderande:
Malin Niklasson, 090-786 99 81

Företrädare för grundutbildningsstuderande:
Ellen Grönlund, 090-786 97 16
Ali Al-Soufi, 090-786 97 16