"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Per Melander

Fakultetsnämnden

Verksamheten vid humanistiska fakulteten leds av fakultetsnämnden som också har det övergripande ansvaret för forskning, forskarutbildning och grundutbildning inom vetenskapsområdet humaniora.

Fakultetsnämndens lärarrepresentanter utses genom val. Nuvarande mandatperiod sträcker sig mellan 1 juli 2021 till 30 juni 2025. Till sin hjälp i arbetet har fakultetsnämnden ett antal beredningsorgan, kommittéer, och Kansliet för humaniora.

Humanistiska fakultetsnämndens ledamöter:

Christer Nordlund, ordförande/dekan
Marlene Johansson Falck, vice ordförande/prodekan
Anna-Lill Drugge, Institutionen för språkstudier
Frida Marklund, Institutionen för estetiska ämnen
Carla Jonsson, Institutionen för språkstudier
Erik Sigurdson, Institutionen för estetiska ämnen
Lars Samuelsson, Institutionen för idé- och samhällsstudier
Stefan Gelfgren, Institutionen för idé- och samhällsstudier
Christer Karlsson, extern ledamot, avdelningschef, Kungliga biblioteket

Suppleanter
Elena Lindholm, Institutionen för språkstudier
Torkel Molin, Institutionen för kultur- och medievetenskaper
Moa Eriksson Krutrök, Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Företrädare för forskarstuderande:
Sarah Nordgren, Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Företrädare för grundutbildningsstuderande:
Felix Köhler

Senast uppdaterad: 2024-03-13