"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskningsstrategiska kommittén

Forskningsstrategiska kommittén har i uppdrag att utarbeta och följa upp strategier och långsiktiga mål för forskningen inom fakulteten (kvalitetsbaserad resursfördelning, karriärbidrag, excellensbidrag, starka forskningsområden, publiceringsstrategier). Kommittén ska vidta åtgärder för att säkerställa fakultetens forskningsverksamhet och höja kvaliteten på densamma.

Forskningsstrategiska kommittén granskar och utvärderar fakultetens samlade arbete med att vinna externa forskningsmedel och utarbetar och förbättrar kriterier för att utvärdera fakultetens forskningsverksamhet.

Ledamöter:

Phil Buckland, vicedekan, ordförande
Coppelie Cocq, Humlab
Annika Eriksson, Konsthögskolan
Marlene Johansson Falck, prodekan
Anna Larsson, Idé- och samhällsstudier
Christina Storm Mienna, Várdduo
Christer Nordlund, dekan
Helena Pettersson, Kultur- och medier
Stina Westerlund​, Estetiska ämnen
Berit Åström, Språkstudier
Per Melander, Kansliet för humaniora, ständigt adjungerad
En studeranderepresentant för utbildning på forskarnivå
En studeranderepresentant för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Handläggare/sekreterare:

Olle Sundström, forskningssamordnare, kansliet för humaniora

Senast uppdaterad: 2018-11-14