Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forskningsstrategiska kommittén

Forskningsstrategiska kommittén har i uppdrag att utarbeta och följa upp strategier och långsiktiga mål för forskningen inom fakulteten (kvalitetsbaserad resursfördelning, karriärbidrag, excellensbidrag, starka forskningsområden, publiceringsstrategier). Kommittén ska vidta åtgärder för att säkerställa fakultetens forskningsverksamhet och höja kvaliteten på densamma.

Forskningsstrategiska kommittén granskar och utvärderar fakultetens samlade arbete med att vinna externa forskningsmedel och utarbetar och förbättrar kriterier för att utvärdera fakultetens forskningsverksamhet.

Ledamöter:

Per Axelsson, Várdduo, ordförande

Stefan Gelfgren, Humlab

Per Nilsson, Konsthögskolan

Åsa Karlsson Sjögren, dekan

Torkel Molin, prodekan

Anna Larsson, historia

Erik Sigurdson, estetiska ämnen

Marlene Johansson Falck, språk

Anders Öhman, kultur och medier

En studeranderepresentant för utbildning på forskarnivå

En studeranderepresentant för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Handläggare/sekreterare:

Elena Lindholm, forskningssamordnare, kansliet för humaniora