Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskarutbildning

Humlab erbjuder kurser på forskarutbildningsnivå. I våra kurser väver vi samman teoretiska och metodologiska perspektiv. Undervisningen ges i form av föreläsningar, litteraturseminarier samt i form av praktiska genomgångar och tillämpningar.

Datahantering och öppen vetenskap, 7.5 hp

HT 2022 (online, engelska)

Att skriva datahanteringsplaner, strukturera forskningsdata och skapa infrastrukturer för öppen vetenskap – detta är uppgifter som blir allt vanligare inom akademin, även inom humaniora och samhällsvetenskap. Denna utveckling beror delvis på forskningspolitiska direktiv, till exempel så som de kommer till uttryck i forskningspropositionerna från den svenska regeringen. Dessutom kräver vissa finansiärer – som Vetenskapsrådet, Riksbankens jubileumsfond och Formas – att forskare skriver en datahanteringsplan tillsammans med forskningsansökan.

Denna kurs adresserar denna utveckling och ökade behov av datahanteringskunskaper inom akademin. Kursen riktar sig särskilt till doktorander inom humaniora men även till dem inom samhällsvetenskap som vill lära sig mer om datahantering inom forskning.

I kursen får du lära dig olika aspekter som är viktiga att känna till när du skriver en forskningsansökan i allmänhet, och en datahanteringsplan i synnerhet, till exempel aspekter relaterade till lagstiftning, etik, lagring av data et cetera. Forskare, bibliotekarier och representanter från forskningsrelaterade nätverk och infrastrukturer kommer att delta och dela med sig av sina erfarenheter om sådant arbete. En viktig del av kursen är att utrusta doktorander med praktisk kunskap om en viktig aspekt av att verka som forskare i dagens akademiska värld.

Kursplan

Vill du gå kursen?

Så ansöker du

Om du är intresserad av att gå kursen, be om din handledares godkännande och skicka sedan ett mejl till fredrik.noren@umu.se med information om ditt doktorandämne, ett kort godkännande undertecknat av dina handledare samt en mening om varför du är intresserad av kursen.

Sista ansökningsdag är den 7 oktober.

Kursen kommer att ges enligt först till kvarn-principen. Doktorander vid Humanistisk fakultet vid Umeå universitet kommer att prioriteras, därefter doktorander vid andra fakulteter vid Umeå universitet och sist doktorander från andra universitet i Sverige.                                         

Kontakt: Fredrik Norén

Att rekonstruera/dekonstruera kulturarvet i den digitala tidsåldern, 7.5 hp

HT 2022 (online, engelska) 

Kursstart 1 november 2022.

Användningen av digitala metoder och lösningar för arkivering, kurering och publicering av kulturarvssamlingar har inneburit omfattande förändringar inte bara för kulturarvssektorn, utan också för användarna. Digitaliseringsprocesser har resulterat i en uppsjö av resurser och aktiviteter som syftar till att underlätta ökad tillgång och ökat engagemang.

Denna kurs griper sig an denna utveckling och de aktuella utmaningar och implikationer som digitalt kulturarv och digitaliseringen av kulturarvssamlingar innebär. Kursen leder till fördjupad kunskap om och erfarenhet av att använda digitala metoder och verktyg i relation till kulturarvssamlingar. Vidare skapar kursen förutsättningar till reflektion över ett antal aspekter relaterade till materiellt och immateriellt kulturarv i en digital tidsålder, inklusive:

  • Den digitala omvandlingen av kulturarvsinstitutioner med fokus på möjligheter, kompetenser och organisatoriska perspektiv;
  • Digitization av kulturarvssamlingar, det vill säga omvandlingen av "analoga" texter och artefakter till ett digitalt format;
  • Digitaliseringen (digitalization) av kulturarvet
  • Digitalt kulturarv

Kursen kommer att ge teoretiska och kritiska perspektiv på ursprung, kategorisering och organisering av samlingar. Frågor om känsliga data,komplexiteten i tillgänglighet samt representationer kommer att tas upp.

Kursdeltagarna kommer att introduceras till ett antal praktiker som omfattar metoder och verktyg för dokumentation och analys av digitalt arv som texter, fysiska artefakter och born-digital objekt. Kursen kommer därmed att introducera studenterna till grundläggande tekniska färdigheter och innefatta praktiska aktiviteter.

Kursplan

Vill du gå kursen?

Så ansöker du

Om du är intresserad av att gå kursen, vänligen be om din handledares godkännande och skicka sedan ett mejl till karl.berglund@abm.uu.se med information om ditt doktorandämne, ett kort godkännande undertecknat av dina handledare samt en mening om varför du är intresserad av kursen.

Sista ansökningsdag är den 7 oktober.

Kursen kommer att ges enligt först till kvarn-principen. Doktorander vid Umeå och Uppsala universitet kommer att prioriteras, därefter doktorander vid andra universitet i Sverige. Det kommer att vara max 10 deltagare. När kursen är avslutad får du ett intyg om deltagande.

Kontakt: Coppélie Cocq

Digital forskning: Metoder och perspektiv inom humaniora och samhällsvetenskap, 7.5 hp

Ansökan öppnar 16 januari

VT 2023 (online/hybrid, engelska)

Kursen ger en orientering i digital forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Orienteringen är bred och behandlar både digitala forskningsmetoder som verktyg, och samhällets och kulturens digitalisering som studieobjekt.

Kursen omfattar tre delar:

Den första delen ger en allmän introduktion till hur digital forskning har vuxit fram som fält i skärningspunkten mellan humaniora och samhällsvetenskap. Fältets komplexa och dynamiska karaktär,
dess historik och nyckelbegrepp diskuteras med fokus på tvärvetenskap.

Den andra delen innefattar föreläsningar, praktiska genomgångar och verkstäder om digitala metoder. Både kvalitativa och kvantitativa metoder behandlas, men fokus ligger på metodkombinationer. Denna del av kursen innehåller också föreläsningar och seminarier om de specifika etiska utmaningar som digital forskning innebär.

Kursens tredje och avslutande del ger exempel på specifika och forskningsnära tillämpningar av verktyg och perspektiv som kopplas till pågående digital forskning inom humaniora och samhällsvetenskap vid Umeå universitet.
Kursen ges i samarbete med DIGSUM, Digital Social Research Unit vid Umeå universitet.

Kontakt: Coppélie Cocq